Νέα

Ἐπιστολὴ πρὸς Μητροπολίτην Ἀγαθάγγελον

Agafangel

Ἡ Ἐπιστολὴ τῆς Ἱερὰς Συνόδου πρὸς τὸν Μητροπολίτην τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς κ. Ἀγαθάγγελον περὶ τῶν ἐν Ρωσίᾳ καὶ οὐκρανίᾳ Κληρικῶν

εις μορφὴν pdf:  

ΕΔΩ