Νέα

Ἐπίσκεψις στὴν Ζάκυνθο

ΤΗΝ Τρίτη, 26.8/8.9.2015, ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Ἀδριανοῦ καὶ Ναταλίας, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος κ. Φώτιος τέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία στὸν Ναὸ τῶν Ἁγίων Γαλακτίωνος καὶ Ἐπιστήμης, στὸ Ἱερὸ Ἡσυχαστήριο τῶν Ἁγίων Πάντων, στὴν περιοχὴ μεταξὺ Πλάνου καὶ Τσιλιβὶ τῆς νήσου Ζακύνθου.

zakyn1a

Παρέστη και ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὁ ὁποῖος κήρυξε τὸν θεῖο λόγο, ὁ δὲ Θεοφ. Μαραθῶνος ἀπηύθυνε ἐπίσης σύντομο λόγο στὸ τέλος τῆς Λειτουργίας στοὺς λίγους πιστούς μας, οἱ ὁποῖοι εἶχαν συγκεντρωθῆ, λόγῳ δὲ τοῦ ἐργασίμου τῆς ἡμέρας καὶ τῆς περιόδου δυσκολεύθηκαν νὰ συμμετάσχουν καὶ ἕτεροι.

zakyn2a


Ἐπίσης, τελέσθηκε Τρισάγιο γιὰ τὸν Γέροντα Ἀρχιμ. Ἀδριανὸ (+2004) τὸν πρώην Σιναΐτη, τοῦ ὁποίου τὰ ὀστᾶ βρίσκονται σὲ μαρμάρινη θήκη στὸν Ναό, Κτήτορα τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου, ποὺ εἶχε ἐγγράψει ἰδιοκτησιακά, πρὶν ἀπὸ τὴν κοίμησί του, στὸ Γενικὸ Ταμεῖο τῆς Ἐκκλησίας μας.