Νέα

Ἐπίσκεψις Θεοφ. Μεθώνης Ἀμβροσίου στὴν Γαλλία

Τὸ Σάββατο, 27-5/9-6-2018, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος τέλεσε τὴν Θ. Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀρχιεπισκόπου Ἰωάννου (Μαξίμοβιτς) στὸ Παρίσι καὶ ἐν συνεχείᾳ μετέβη στὴν πόλη Λεμὰνς γιὰ τὴν πρώτη ἀρχιερατικὴ ἐπίσκεψη στὸ Ἡσυχαστήριο τῆς Ἁγίας Σκέπης τῆς Παναγίας, τὸ ὁποῖο πρόσφατα, γιὰ λόγους Πίστεως, διέκοψε τὴν κοινωνία μὲ τὴν ἀρχὴ ποὺ ὑπαγόταν ἐκ τῶν λεγομένων ἐπισήμων ἐκκλησιῶν καὶ προσεχώρησε στὴν Ἐκκλησία μας.

Gallia

κεῖ, τὴν ἑπομένη, Κυριακὴ 28-5/10-6, τέλεσε τὴν Θ. Λειτουργία μὲ τὸν Ἐφημέριο Ἱερομ. π. Ἰωάννη, ὁ ὁποῖος εἶχε ἀποκατασταθεῖ δεόντως τὸ προηγούμενο διάστημα, παρουσίᾳ λίγων πιστῶν, καὶ διέμεινε ἐν συνεχείᾳ δύο ἀκόμη ἡμέρες πρὸς διευθέτησιν τῆς περαιτέρω πορείας τοῦ ὡραίου αὐτοῦ Μοναχικοῦ καθιδρύματος, τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ καρπὸ πολυετῶν κόπων τοῦ π. Ἰωάννου καὶ τῆς μικρῆς Ἀδελφότητος.