Νέα

Ἐπίσκεψις εἰς Αὐστραλίαν

austrl

ΑΠΟ τὴν Κυριακὴν 28-7/10-8-2014, ἕως τὴν Δευτέραν 12/25-8-2014, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος κ. Φώτιος εὑρέθη εἰς τὴν μακρυνὴν Αὐστραλίαν. Ὁ Θεοφιλέστατος τὴν 1/14-8-2014 ἐπεσκέφθη τὴν Σερβόφωνον Ἐνορίαν τοῦ Ἁγίου Στεφάνου Δετσάνσκυ εἰς Μελβούρνην καὶ ἐγένετο δεκτὸς ὑπὸ τοῦ Ἐφημερίου Αἰδεσιμωτάτου Πρεσβυτέρου π. Βόγιαν Βλάιτς .


Τὸ Σάββατον, 3/16-8-2014, ἐλειτούργησεν εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου Μελβούρνης μετὰ τοῦ Αἰδεσιμωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Στυλιανοῦ Παπαδοπούλου καὶ ἐν συνεχείᾳ ἐτέλεσε τὸ Μυστήριον τοῦ ἱ. Εὐχελαίου ὑπὲρ ἀναρρώσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ναοῦ πολιοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Σωτηρίου Χαραλάμπους.

Aus2014aug1


Τὴν Κυριακὴν 4/17-8-2014, ἐλειτούργησεν εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μελβούρνης, συμπαραστατούμενος ὑπὸ τοῦ π. Στυλιανοῦ Παπαδοπούλου καὶ τοῦ Ἱερομονάχου τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς π. Ἰωάννου Σμέλιτς.

Aus2014aug2


Τὴν Δευτέραν 5/18-8-2014, ἡμέραν μνήμης τοῦ νέου Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Χοζεβίτου, καθὼς καὶ τὴν ἑπομένην, Ἑορτὴν τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, ὁ Θεοφιλέστατος ἐλειτούργησεν εἰς τὴν Ἀγγλόφωνον Ἱεραποστολὴν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τὸ κέντρον τῆς Μελβούρνης, ὁμοῦ μετὰ τοῦ Πανοσιωτάτου Ἱερομονάχου π. Ραφαῆλ Ρόσσι.

Aus2014aug3


Τὸ Σάββατον 10/23-8-2014, ἐτέλεσε τὴν Θ. Λειτουργίαν εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίας Μαρίνης εἰς Δουβλῖνον Ἀδελαΐδος, ἐνῷ τὴν Κυριακὴν 11/24-8-2014, καὶ αὖθις εἰς τὴν Ἱεραποστολὴν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Μελβούρνης.


Ὁ Θεοφιλέστατος διεπίστωσεν εἰς ὅλας τὰς Κοινότητας τὴν εὐμενῆ ἀποδοχὴν τῆς Ἑνώσεως τῶν πρ. Ἐνισταμένων μετὰ τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος καὶ τὴν ἀγαστὴν συνεργασίαν τῶν κατὰ τόπους Κληρικῶν καὶ Ἐνοριτῶν. Εἶναι δὲ ἅπαντες εὐτυχεῖς, διότι ἰσχυροποιήθη ἡ παρουσία τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας εἰς τὴν Ὠκεανίαν, αὐξάνονται αἱ δυνατότηται ἐξυπηρετήσεως τῶν πιστῶν καὶ γενικῶς διευκολύνεται ἡ ποιμαντικὴ φροντὶς τῶν διαφόρων Κοινοτήτων, Σερβοφώνων, Ἑλληνοφώνων καὶ Ἀγγλοφώνων. Ἀνήγγειλε δὲ εἰς πάντας τὴν ἀνάθεσιν τῆς Τοποτηρητείας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σύδνεϋ - Αὐστραλίας εἰς τὸν Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιον, ὅστις προγραμματίζεται νὰ μεταβῇ εἰς τὴν φιλόξενον ταύτην Ἤπειρον τὸν προσεχῆ Νοέμβριον.