Νέα

Ἐπίσκεψη τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Κοινωνικοῦ Ἒργου τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. στόν Πρόξενο τῆς Ἀϊτῆς

Haiti2
 

         Στίς 31/12/2010 ἡ Συνοδική Ἐπιτροπή Κοινωνικοῦ Ἒργου τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ., ἡ ὁποία ἀπαρτίζεται ἀπό τόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριο καί τούς αἰδεσιμωτάτους ἱερεῖς π. Γεώργιο Κοντογιώργη, π. Στυλιανό Τομαῆ καί π. Μιχαήλ Κωνσταντινίδη, ἐπισκέφθηκε τόν  Ἐντιμώτατο Ἐπίτιμο Πρόξενο τῆς Ἀϊτῆς, Ἰατρό κ. Yvelt D. Lebrun καί τοῦ προσέφερε τό ποσό τῶν 14.825 γιά τούς πληγέντας ἀπό τόν σεισμό.

 

 


Haiti1

 

        Τό ποσό προέρχεται ἀπό τίς εἰσφορές ἀγάπης τῶν πιστῶν τῆς Ἐκκλησίας μας πού ἀνταποκρίθηκαν στό κάλεσμα τής Ἱερᾶς Συνόδου γιὰ βοήθεια πρός τήν πληγεῖσα χώρα, τονίζοντας ὅτι ἡ Ἀϊτή ἦταν τὸ πρῶτο κράτος πού ἀναγνώρισε τήν Ἑλλάδα, ὅταν ξεκίνησε ἡ ἐπανάσταση τοῦ 1821. Ὁ κ. Πρόξενος ἐξέφρασε τίς θερμές του εὐχαριστίες γιά τήν προσφορά.