Νέα

Ἐπίκαιρη Ἐκδήλωση στὸν Ναὸ Κοιμήσεως στὸ Περιστέρι

Τὸ ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου τοῦ Λαζάρου, 26.3/8.4.2017, πραγματοποιήθηκε μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου μία ἐπίκαιρη Ἐκδήλωση στὸν Ἱερὸ Ναὸ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὸ Περιστέρι.

Χορωδία ἀπὸ μέλη τῆς Ἐνορίας, ὑπὸ τὴν διεύθυνση τῆς δίδος Μαρίας Κοντογιαννοπούλου, πτυχιούχου βυζαντινῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς, ἀπέδωσε ὕμνους τῆς πιὸ κατανυκτικῆς καὶ λαμπρῆς περιόδου τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, ἀπὸ τὰ ἄχραντα Πάθη, τὴν Ταφὴ καὶ τὴν ἔνδοξη Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

EkdilPerist1

Παρέστη ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ Αἰδ. π. Ἀρσένιος Κοντογιαννόπουλος, ὁ Αἰδ. π. Κωνσταντῖνος Σωτηριάδης καὶ ἀρκετοὶ πιστοί, κυρίως ἀπὸ τοὺς ἐνορίτες τοῦ Ναοῦ.

EkdilPerist2

Χορωδία ἀπὸ παιδιὰ τοῦ Ναοῦ ἀπέδωσε ἐπίσης μέλη, ὅπως «Τὴν ὡραιότητα τῆς Παρθενίας σου...» γιὰ τὴν Κυρία Θεοτόκο, καὶ τὸν ὕμνο τῶν Τριῶν Παίδων «Τὸν Κύριον ὑμνεῖται...» τοῦ Ἁγίου καὶ Μεγάλου Σαββάτου.

Ἱεροψάλτης τοῦ Ναοῦ Βασίλειος Κοντογιαννόπουλος ἀπήγγειλε τὸ «Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου...» πρὸ τῆς ψαλτικῆς ἀποδόσεώς του ἀπὸ τὸν Χορὸ καὶ ἐπίσης στὸ τέλος ἔψαλε μονωδιακὰ τὸ «Ὁ Ἄγγελος ἐβόα...» τοῦ Πάσχα σὲ ἀργὸ μέλος, ἡ δὲ διευθύνουσα τοῦ Χοροῦ Μαρία Κοντογιαννοπούλου ἔψαλε μονωδιακὰ τὸ στιχηρὸ Ἰδιόμελο τῆς Μ. Παρασκευῆς «Σήμερον Σὲ θεωροῦσα...».

Χορωδία μὲ τὴν ἐξαίρετη ἀπόδοση τῶν μελῶν της ἀπέσπασε τὸν δίκαιο ἔπαινο τῶν παρευρισκομένων.

EkdilPerist3

EkdilPerist4

Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμης χαιρέτισε τὴν Ἐκδήλωση, μετέφερε τὴν εὐχὴ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ. Καλλινίκου καὶ ἀναφέρθηκε ἐξ ἀφορμῆς τῶν ἀκουσθέντων ὕμνων στὴν σταυρικὴ Θεία Ἀγάπη καὶ Συγκατάβαση καὶ στὴν πνευματικὴ εὐθύνη μας, εὐχηθεὶς τὴν ὅσο τὸ δυνατὸν καλύτερη βίωση τῶν ἁγίων ἡμερῶν, μὲ τὴν βοήθεια καὶ τῆς ἐπικαίρου αὐτῆς ἐπιτυχοῦς Ἐκδηλώσεως.

EkdilPerist5

Τέλος, ὁ Ἐφημέριος Αἰδ. π. Ἀρσένιος εὐχαρίστησε τὸν Ἐπίσκοπο, τὴν Χορωδία καὶ ὅσους προσῆλθαν, εὐχηθεὶς τὰ δέοντα.