Νέα

Ἐπίσκεψις Ἀρχιερέως εἰς Αὐστραλίαν

Κατόπιν ἀδείας τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου, Τοποτηρητοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σύδνεϋ καὶ Aὐστραλίας, καὶ προσκλήσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Μελβούρνης, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος, ἐπεσκέφθη τὴν Aὐστραλίαν ἀπὸ 13/26 - 1 - 2018 ἕως 30 - 1 / 12 - 2 - 2018.

Σεβασμιώτατος ἐλειτούργησε κατὰ τὰς τρεῖς πρώτας Κυριακὰς τοῦ Τριωδίου διὰ τὴν Ἀγγλόφωνον Ἱεραποστολὴν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Μελβούρνης. Κατὰ τὴν ἑορτὴν τοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ (Πέμπτη, 19 - 1 / 1 - 2 - 2018) ἐλειτούργησε στὸν Ἑλληνόφωνον Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίας Μαρίνης Ἀδελαΐδος, συμπαραστατούμενος ἀπὸ τὸν νεωστὶ ἐκεῖ ἀφιχθέντα ἐξ Ἑλλάδος Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον π. Ἀθανάσιον Κρίστιτς, Ἐφημέριον -πλέον- τοῦ Σερβοφώνου Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Σάββα Ἀρχιεπισκόπου Σερβίας Ἀδελαΐδος.

Κατὰ τὴν ἑορτὴν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου (Τετάρτη, 25 - 1 / 7 - 2 - 2018) προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας στὸν πανηγυρίζοντα Ἑλληνόφωνον Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Γρηγορίου Μελβούρνης, συμπαραστατούμενος ἀπὸ τὸν Αἰδεσιμώτατον Πρωτοπρεσβύτερον π. Στυλιανὸν Παπαδόπουλον καὶ τὸν Πανοσ. Ἱερομ. π. Ἰωάννην Ψάρρην.

AustrAgGreg

Τὴν Πέμπτην 26 - 1 / 8 - 2 - 2018 μετέβη εἰς τὴν πόλη τοῦ Μπρίσμπεϊν, ὅπου ἐφιλοξενήθη εἰς τὴν Σερβόφωνον Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίου Νικολάου καὶ ἐτέλεσε τὴν Θείαν λειτουργίαν κατὰ τὸ Σάββατον 28 - 1 / 10 - 2 - 2018 ὁμοῦ μετὰ τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Χριστοφόρου Νέσιτς καὶ τοῦ Πανοσ. Ἱερομ. π. Συμεὼν Μίστσεβιτς. Τὸ ἑσπέρας ἐπέστρεψεν εἰς Μελβούρνην.

AustrBrisb

Κατὰ τὴν ἑορτὴν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, (Δευτέρα, 30 - 1 / 12 - 2 - 2018) ὁ Σεβασμιώτατος Συνελειτούργησεν μετὰ τοῦ Ρώσου Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Μελβούρνης κ. Ἰωάννου, τοῦ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβ. π. Στυλιανοῦ Παπαδοπούλου καὶ τοῦ Εὐλαβεστἀτου Διακόνου π. Ἀναστασίου Βενέτη εἰς τὸν Ἑλληνόφωνον Ἱ. Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μελβούρνης.

Austr3Ier

Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐπισκέψεώς του ὁ Σεβασμ. εἶχε τὴν εὐκαιρίαν νὰ συζητήσῃ μετὰ τῶν Ἑλλήνων, Σέρβων καὶ Αὐστραλῶν (Ἀγγλοφώνων) Κληρικῶν καὶ λαϊκῶν τῶν ἐν Αὐστραλίᾳ Ἐνοριῶν περὶ τῶν ἐξελίξεων εἰς τὰ ζητήματα τὰ ὁποῖα ἀπασχολοῦν αὐτάς, προκειμένου νὰ ἀναφερθῇ σχετικῶς εἰς τὸν Τοποτηρητὴν Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον Μεθώνης, ἅμα τῇ ἐπιστροφῇ αὐτοῦ ἐν Ἑλλάδι.