Νέα

Ἑόρτιος Ἐκδήλωσις Kατηχητικῶν Ι.Μ. Ἀττικῆς

giorti

        Τὸ Σάββατον 30-12-2012/12-1-2013, εἰς τὴν αἴθουσαν ἐκδηλώσεων τοῦ Δημαρχείου Ἀχαρνῶν ἐγένετο διὰ τέταρτον συνεχομένον ἔτος ἡ κοινή ἑόρτιος ἐκδήλωσις τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. 

katich3

 

          Διὰ τὴν πραγματοποίησιν αὐτῆς εἰργάσθησαν ἐντατικῶς οἱ Κατηχηταί τῶν Ἐνοριῶν τῆς Μητροπόλεως καί ὁ κόπος των εἶχεν ὡς ἀποτέλεσμα μίαν ἐπιτυχημένην παρουσίαν ἡ ὁποία πληροῖ τὰς μνήμας τῶν παρεστηκότων ἐξ ἀγαθῶν ἀναμνήσεων καὶ πνευματικῆς ὀφελείας.

 

kalanda2

 

          Ἡ ἐκδήλωσις περιελάμβανε ψαλμωδίας, ἕν διδακτικόν θεατρικόν διὰ τὸ  νὀημα τῶν Χριστουγέννων, Κάλλαντα ἀπό ὅλα τὰ μέρη τῆς Πατρίδος μας καὶ ἑόρτιον μουσικήν ἀπό τὴν φιλαρμονικήν Μπάντα τοῦ Ὀρφανοτροφείου θηλέων «Ἁγία Τριάς».

 

         Ἰδιαιτέραν ἐντύπωσιν προεξένησαν τὰ λέγόμενα «Κάλαντα τῆς Κρίσεως», μία διασκευή τῶν συνηθισμένων καλάντων τὴν ὁποίαν μπορεῖτε νὰ ἀκούσετε:  ΕΔΩ

 

katich4

 

        Ἐπιλογίζων, ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης συνεχάρη τά παιδιά και τούς Κατηχητάς διὰ τόν κόπον των καί τὸ ἐξαιρετικὸν ἀποτέλεσμα τῆς προσπαθείας των.

 

kalanda1


       Παρόντες ἦσαν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ.κ. Καλλίνικος, ὁ ἐπιχώριος Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τορόντο κ. Μωϋσῆς, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Βοστώνης κ. Δημήτριος καὶ ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος κ. Φώτιος.

 

katich1