Νέα

Ἑόρτια Ἀκολουθία στὸν Ἅγιο Θεόδωρο τὸν Στουδίτη

ξεδόθη προσφάτως ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Ἀνδρώα Μονὴ τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου Ἀθικίων Κορινθίας τὸ ἔργο: «Ἀκολουθία καὶ Παρακλητικὸς Κανὼν εἰς τὸν Ὅσιον καὶ Θεοφόρον Πατέρα ἡμῶν Θεόδωρον τὸν Στουδίτην τὸν Ὁμολογητήν» (Κόρινθος 2017), μὲ ἐπιμέλεια τοῦ ἀδ. Ἐλευθερίου Χαμπεσῆ, ὡς ἐκδοτικὴ παραγωγὴ τῆς «Ἑπταλόφου».
 
AgTheodorosΣτὴν καλαίσθητη καὶ προσεγμένη αὐτὴ ἔκδοση, διαστάσεων 24x17 ἑκ., μὲ ἔγχρωμο ἐξώφυλλο ποὺ κοσμεῖται ἐμπρὸς ἀπὸ παλαιὰ ὡραία Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου καὶ πίσω μὲ φωτογραφία τῆς ἐκδότριας Μονῆς, καὶ στὶς 64 σελίδες της, περιέχονται τὸ ἐγκριτικὸ Γράμμα γιὰ τὴν ἔκδοση ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας μας, Πρόλογος τῆς ἐκδότριας Μονῆς, Ἱερὰ Ἀκολουθία τοῦ Ὁσίου Θεοδώρου τοῦ Μηναίου τῆς 11ης Νοεμβρίου μὲ ἀναπλήρωση τοῦ ἱερομ. Ἀθανασίου Σιμωνοπετρίτου, Κανὼν Παρακλητικὸς καὶ Εὐχὴ στὸν Ὅσιο Θεόδωρο ἀπὸ τὴν Καθηγουμένη Ἰσιδώρα Μοναχὴ Ἁγιεροθεΐτισσα, Σύντομος Συναξαριακὸς Βίος τοῦ Ὁσίου Θεοδώρου καὶ ἐνδεικτικὰ ἡ Τέταρτη Κατήχησις Αὐτοῦ.

ἑόρτιος Φυλλάδα συμπεριλαμβάνει ἱερὲς Εἰκόνες καὶ φωτογραφίες, ὡς καὶ παραδοσιακὴ διακόσμηση, ὥστε νὰ ἀποτελεῖ ἀντάξια ἀφιερωματικὴ δέηση καὶ προσφορὰ στὸν Μεγάλο Ὁμολογητὴ τῆς Ὀρθόδοξου Πίστεώς μας, Ἀναμορφωτὴ τοῦ Μοναχισμοῦ καὶ Ὑπέρμαχο τῆς Κανονικῆς Τάξεως στὴν ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας Ὅσιο Πατέρα Θεόδωρο τὸν Στουδίτη, καὶ εἴθε οἱ φιλακόλουθοι ἑορταστὲς τῆς ἱερᾶς Μνήμης του νὰ λαμβάνουν πλούσια τὰ δωρήματα τῶν εὐλογιῶν καὶ χαρίτων του!