Νέα

Ἐορτὴ τῶν Ἁγίων Πέτρου καὶ Παύλου

PetrPavl0

        Ἡ ἑορτή τῶν Ἁγίων προωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου ἑωρτάσθη λαμπρῶς Ἐν Ἀθήναις εἰς τὸν ὁμώνυμον ἱστορικόν ἱερὸν Ναὸν Δάφνης.  Ἀφ᾿ ἑσπέρας, εἰς τὴν ἀκολουθίαν προέστη ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Καλλίνικος. Μετὰ τὸ πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ ἐγένετο ἡ περιφορὰ τῆς Ἁγίας εἰκόνος, τῇ συμμετοχῇ καῖ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μαραθῶνος κ. Φωτίου.

PetrPavl2


        Ἡ παρουσία τῆς φιλαρμονικῆς τοῦ Δήμου ἡ ὁποία προεπορέυετο, τῶν δημοτικῶν άρχῶν, ἀλλά κυρίως τὸ πλῆθος τῶν εὐσεβῶν ἑορταστῶν προσέδοσαν ιδιαιτέρως μεγαλοπρεπῆ χαρακτῆρα  εἰς τὴν λιτάνευσιν. Τὴν ἑπομένην, τῆς ἀρχιερατικῆς θ. Λειτουργίας προέστη ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Καλλίνικος.

 

PetrPavl4jpg

 

PetrPavl3