Νέα

Ἑορτὴ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Ρώσσου

ΤΗΝ Πέμπτη τῆς Ἀναλήψεως, 27.5/9.6.2016, πανηγύρισε ὁ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Ἰωάννου Ρώσσου στὸ χωριὸ Ἅγιος Κωνσταντῖνος τῆς Ἐπαρχίας Φαρσάλων τοῦ Νομοῦ Λαρίσης, τοῦ ὁποίου Κτήτωρ καὶ Ὑπεύθυνος εἶναι ὁ Πρωτοπρ. π. Γεώργιος Κεπάπογλου.

 Fars a


Ἀφ’ ἑσπέρας ἐψάλη ὁ ἑόρτιος Ἑσπερινὸς μὲ τὰ γράμματα τῆς Ἀναλήψεως καὶ τοῦ Ἁγίου, χοροστατοῦντος τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου Σεβασμ. Μητροπολίτου Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Ἀθανασίου.

 Fars b


Τὸ πρωὶ τελέσθηκε ἡ Θεία Λειτουργία ἀπὸ τὸν Σεβασμ. κ. Ἀθανάσιο, μὲ συμμετοχὴ καὶ τοῦ π. Γεωργίου.

 Fars c