Νέα

Ἑορτὴ Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Πορταϊτίσσης

ΤΗΝ Τρίτη τῆς Διακαινησίμου, 20.4/3.5.2016, ἑώρτασε ἡ Ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ Παναγίας Πορταϊτίσσης στὸ Δυτικὸ Πέλλης στὴν Κεντρικὴ Μακεδονία.

002

Στὴν ἑόρτια Θεία Λειτουργία χοροστάτησε ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβασμ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος, ὁ ὁποῖος ἐκφώνησε θεῖο κήρυγμα σχετικὰ μὲ τὴν Ἀνάστασι τοῦ Κυρίου μας καὶ τὴν βίωσί της πρωτίστως μέσῳ τῆς συγχωρήσεως, καὶ λειτούργησαν οἱ Ἱερεῖς Ἱερομ. π. Χρυσόστομος Κερασιώτης καὶ Αἰδεσιμ. π. Παναγιώτης ἀπὸ τὸν Εὔοσμο Θεσσαλονίκης καὶ π. Ἐλευθέριος ἀπὸ τὴν Κατερίνη.

003


Σὰν σύντομο ἱστορικὸ τῆς ἐν λόγῳ Ἱερᾶς Μονῆς μπορεῖ νὰ ἀναφερθῆ, ὅτι τὸ 1975 ἀνηγέρθη στὴν περιοχὴ ὁ Ναὸς τῆς Παναγίας Πορταϊτίσσης. Τὸ 1986 συστήθηκε ἡ πρώτη Ἀδελφότητα μὲ Γερόντισσα τὴν Μοναχὴ Μαρία καὶ δύο ἀκόμη Ἀδελφές. Τὸ 1995 προστέθηκε στὴν Ἀδελφότητα ἡ Γερόντισσα Συγκλητικὴ ἀπὸ τὴν Κρήτη μὲ τρεῖς ἀκόμη Μοναχές, οἱ ὁποῖες ἀποτειχίσθηκαν ἀπὸ τὸ Νέο Ἡμερολόγιο ἐξ αἰτίας τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Σήμερα ἡ Ἱερὰ Μονὴ ἀριθμεῖ 25 Μοναχὲς καὶ ἀποτελεῖ ἕνα ὑποδειγματικὸ Κοινόβιο, ἕνα καύχημα τῆς μαρτυρικῆς Ἐκκλησίας μας στὴν Βόρειο Ἑλλάδα, στὴν ἑλληνικὴ Μακεδονία μας.

 

001