Νέα

Ἑορτὴ Ἁγίου Φανουρίου

Ἑωρτάσθηκε μὲ ἐκκλησιαστικὴ τάξι καὶ ἐπισημότητα ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Φανουρίου τοῦ Νεοφανοῦς στοὺς Ναοὺς τῆς Ἐκκλησίας μας τοὺς ἀφιερωμένους στὸ ὄνομά του.


Στὸν Ναὸ τοῦ Ἁγίου Φανουρίου στὴν Γλυφάδα Ἀττικῆς, στὸν Μεγάλο Ἑσπερινὸ τὸ ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 26.8/8.9.2015, χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος καὶ συμμετεῖχαν ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ Αἰδεσ. π. Ἀλέξανδρος Διζὲς καὶ ἀρκετοὶ ἄλλοι Κληρικοί μας. Παρέστη μεγάλο πλῆθος πιστῶν, οἱ ὁποῖοι συμμετεῖχαν στὴν Λιτανεία τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου σὲ ὁδοὺς περὶ τὸν Ναόν.

EsperGlyfada1


Τὸ πρωὶ τῆς Τετάρτης, στὸν πανηγυρίζοντα Ναὸ λειτούργησε ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος, μαζὶ μὲ ὀκτὼ Ἱερεῖς καὶ ἕναν Διάκονο. Ἐκτὸς ἄλλων, εὐλογήθηκαν καὶ οἱ καθιερωμένες Φανουρόπιττες πρὸς τιμὴν τοῦ λαοφιλοῦς θαυματουργοῦ Ἁγίου.

LeitGlyfada1


δὲ Σεβ. Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος λειτούργησε στὸ ἑορτάζον Περακκλήσιο τοῦ Ἁγίου Φανουρίου στὴν Σαλαμῖνα.


Στὸν πανηγυρίζοντα ἱστορικὸ Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Φανουρίου στὸ Κορωπὶ Ἀττικῆς, στὸν Μέγα Ἑσπερινὸ χοροστάτησε ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, παρουσίᾳ πολλῶν Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεως καὶ μεγάλου πλήθους πιστῶν, καὶ πραγματοποιήθηκε ἐπίσης ἡ καθιερωμένη Λιτανεία σὲ ὁδοὺς τῆς κωμοπόλεως.

Koropi


Σὲ ὅλες αὐτὲς τὶς λατρευτικὲς Συνάξεις μεταδόθηκε ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, πρὸς στηριγμὸν τοῦ θεοφιλοῦς Ποιμνίου.