Νέα

Ἑορτὴ Ἁγίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου

Nicodem1

 

Τὴν Κυριακὴν 14/27 Ἰουλίου 2014 ἑωρτάσθη λαμπρῶς ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου εἰς τὴν ὁμώνυμον Ἱερὰν Μονὴν ἡ ὁποία κεῖται εἰς ἀμφιθεατρικὴν θέσιν παρὰ τὸ Ἐλληνικὸν τῆς Γορτυνίας.

 

Nicodem7

Ἀφ’ ἑσπέρας, ἐχοροστάτησεν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Φιλίππων κ. Ἀμβρόσιος, ἐνῷ παρευρίσκετο συμπροσευχόμενος καὶ ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος κ. Φώτιος.

Nicodem5

Κατὰ τὴν κυριώνυμον ἡμέραν τῆς Θείας Λειτουργίας προέστη ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος, συλλειτουργούντων τῶν Ἀρχιερέων Πειραιῶς καῖ Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου, Μαραθῶνος κ. Φωτίου καὶ Φιλίππων κ. Ἀμβροσίου ὅστις ἐκήρυξεν ἐπικαίρως τὸν θεῖον λόγον.

Nicodem6