Νέα

Ἑορτὴ Ἁγίας Μαρκέλλης

Astoria2


Τὴν Δευτέραν 22-7/4-8-2014, ἡ Ἐκκλησία μας ἑόρτασε τὴν μνήμην τῆς Ἁγία Μαρκέλλης τῆς Χιοπολίτιδος. Εἰς τὴν Ἀστόριαν τῆς Νέας Ὑόρκης ἑώρτασεν ὁ ὁμώνυμος Ἱερὸς Καθεδρικὸς Ναὸς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀμερικῆς, προξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτατάτου Μητροπολίτου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου καὶ συλλειτουργούντων, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρ. Ἀμερικῆς κ. Παύλου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἐπισκόπου Συρακουςῶν καὶ Νικόλσκυ κ. Ἀνδρονίκου (τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς) καὶ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Θεουπόλεως κ. Χριστοδούλου.

 

Astoria1


Ἡ μνήμη τῆς Ἁγίας Παρθενομάρτυρος Μαρκέλλης ἐτιμήθη ἐπαξίως καὶ εἰς τὸν τόπον τοῦ Μαρτυρίου Αὐτῆς εἰς Χίον, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου.


Διὰ τὸν Ἑσπερινὸν εἰς Χίον βλ. ΕΔΩ καὶ διὰ τὴν κυριώνυμον ἡμέραν ΕΔΩ