Νέα

Εορτή Αγ. Νικολάου 2011

Τήν 6/19-12-2011 ἡμέρα μνήμης τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Νικολάου Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας, ἐπανηγύρισεν ὁ ὁμώνυμος Καθεδρικος Ἱερός Ναός τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀττικῆς. Τήν λαμπρὰν ἑορτήν τοῦ λαοφιλοῦς Ἁγίου, ἐτίμησε πλῆθος πιστῶν παρά τὰς δυσμεννεῖς καιρικάς συνθήκας. Τῶν ὅλων λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων προεξῆρχε ὁ ΣεβασμιώτατοςΜητροπολιτης Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ Χρυσόστομος μετά τοῦ Θεοφιλεστάτου Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγορίου, καί  ἱερέων.

ag.nikolaou1_2011

Λόγω τῶν δυσμενῶν καιρικῶν συνθηκῶν, δέν ἐπραγματοποιήθη ἡ καθιερωμένη περιφορά τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου. Συγκίνησιν ὅμως προκεάλεσεν ἡ παρουσία 135 παιδιῶν ἐνδεδυμένων μέ παραδοσιακὰς στολὰς, τόσον ἀπό τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικόλαου Ἀχαρνῶν, ὅσον καί ἀπό τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς Ἁγίου Νεκταρίου Ἀχαρνῶν καὶ Τιμίου Σταυροῦ Μαγούλας, τόν Ποντιακόν Σύλλογον Ἀσπροπύργου «Οἱ Ἀκρίτες τοῦ Πόντου», ἀλλά καί τήν Φιλαρμονικήν Μπάνταν τοῦ Δήμου Ἀσπροπύργου, τήν ὁποίαν κατὰ τὰ τέσσαρα τελευταῖα ἔτη εὐγενῶς παραχωρεῖ ὁ Δήμαρχος τῆς πόλεως τοῦ Ἀσπροπύργου κ. Νικόλαος Μελετίου.

 

ag.nikolaou2_2011

Στό τέλος τοῦ πανηγυρικοῦ ἑσπερινοῦ ὁ Σέβ. Κ. Χρυσόστομος ἐκήρυξεν ἐπικαίρως τόν θεῖον λόγον. Ἠκολούθησε πλουσία ἑόρτιος τράπεζα.


Τήν κυριώνυμον ἡμέρα ὁ Σεβασμιώτατος κ. Χρυσόστομος ἱερούργησεν ὁμοῦ μετὰ τοῦ Ἀρχιμ. π. Κυρίλλου, τοῦ ἱερομ. Θεοφίλου,  τοῦ ἐφημερίου τοῦ καθεδρικοῦ π. Μιχαῆλ, καί τοῦ νεοχειροτονηθέντος  διακόνου π. Χρήστου Παπαδοπούλου.