Νέα

Ἑορτασμός Δεκαετίας Ἐπισκοπῆς Λούνης Ἰταλίας

Τήν Πέμπτη 24-10/6-11-2014 ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος συνοδευόμενος ἀπό τούς Θεοφιλ. Ἐπισκόπους Μαραθῶνος κ. Φώτιον καί Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιον, μετέβη εἰς τήν Ἰταλίαν, διά τόν ἑορτασμόν τῶν 10 ἐτῶν ἀπό τήν ἴδρυσιν τῆς Ἐπισκοπῆς Λούνης.


Τήν Παρασκευήν 25-10/7-11-2014, οἱ ἐξ Ἑλλάδος Ἀρχιερεῖς μετέβησαν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἀρχ. Μιχαήλ εἰς Loazzolo Βορειοδυτικά τῆς Γένοβας. Ἡ 7μελῆς Ρωσική ἀδελφότης, ὑπεδέχθη θερμῶς τούς Ἀρχιερεῖς καί ἐξενάγησεν αὐτούς εἰς τάς ἐγκαταστάσεις τῆς Μονῆς.

 

it4


Τό Σάββατον 26-10/8-11-2014,ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Λούνης κ. Σιλουανός ἐξενάγησεν τόν Μακαριώτατον καί τήν συνοδείαν αὐτοῦ εἰς τήν πόλιν Πιστόΐαν ὅπου καί ἡ ἔδρα τῆς Ἐπισκοπῆς.

 

It1


Τήν Κυριακήν 27-10/9-11-2014 ἐτελέσθη Ἀρχιερατικόν συλλείτουργον εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱ.Ναόν Ἁγίων Μαρτύρων καί Ὁμολογητῶν τοῦ 20 οῦ αἰῶνος, εἰς τό κέντρον τῆς Πιστόΐας, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου.

 

it3

 

Μετά τό πέρας τῆς θ.λειτουργίας ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Λούνης ἐπέδοσε εἰς τόν Μακαριώτατον τεμάχιον τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Ἁγ. Ἀλεξάνδρου τοῦ ἐν Κεντουκέλλαις. Ὅμως τό πλέον συγκινητικόν ἦτο τό δῶρον τῶν παιδιῶν τοῦ Κατηχητικοῦ εἰς τόν Μακαριώτατον: ἕν εἰλητάριον περιέχον τό κατά Μάρκον Ἱ. Εὐαγγέλιον γεγραμμένον διά χειρός τῶν παιδιῶν!

 

it2


Οἱ Ἀρχιερεῖς ἐπέστρεψαν εἰς Ἀθήνας τήν Δευτέρα 28-10/10-11-2014, ἀφοῦ προηγουμένως περιηγήθησαν δι’ ὀλίγον είς τά ἀξιοθέατα τῆς Ρώμης.