Νέα

Ἑορτασμὸς Ἁγίου Νέου Ἱερομάρτυρος Ἰωσὴφ ἐκ Δεσφίνης

ΤΗΝ Πέμπτη, 22.7/4.8.2016, ἑωρτάσθηκε ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Νέου Ἱερομάρτυρος Ἰωσὴφ τοῦ ἐκ Δεσφίνης Παρνασσίδος, ὁ ὁποῖος ἦταν Ὁμολογητὴς Κληρικὸς τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ μαρτύρησε τέτοια ἡμέρα στὴν ὀρεινὴ Κορινθία τὸ ἔτος 1944 ἀπὸ τοὺς ἀθέους συμμορῖτες, τοὺς ὁποίους ἤλεγχε γιὰ τὴν κακοβουλία τους ἔναντι τῆς Πίστεως καὶ τὶς διάφορες ἀδικίες τους ἔναντι τῶν συμπατριωτῶν μας.

Ὡς γνωστόν, ὁ πρῶτος ἐπίσημος ἑορτασμὸς τοῦ Ἁγίου ἐπιτελέσθηκε τὴν αὐτὴ ἡμέρα τοῦ παρελθόντος ἔτους μετὰ τὴν ἐπίσημη Διακήρυξι τῆς Ἁγιότητός του ἀπὸ τὴν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας μας.

desf1

Τὴν Θεία Λειτουργία τέλεσε ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, με την ευχή και ευλογία του Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Καλλινίκου.

Ἱερὸς Ναὸς τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου στὴν Δάφνη Ἀθηνῶν εἶχε καὶ πάλι διακοσμηθῆ καταλλήλως ἀπὸ τὸν Ἐφημέριο Αἰδ. π. Στυλιανὸ Τομαὴ καὶ τοὺς συνεργάτες του, ὥστε νὰ τελεσθῆ ἐκεῖ ἡ ἑόρτιος Λειτουργία, στὴν ὁποίαν ἔλαβαν μέρος ὁ Ἀρχιμ. π. Γρηγόριος Ταυλάριος, Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος, καὶ οἱ Ἱερομόναχοι π. Θεόφιλος Δελαπόρτας καὶ π. Καλλίνικος Ἡλιόπουλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας.

desf2

Στὴν Ἀπόλυσι, πρὸ τοῦ Δι’ εὐχῶν, ὁ Θεοφιλ. Γαρδικίου ἐκφώνησε σύντομη Ὁμιλία γιὰ τὸν Ἅγιο Ἱερομάρτυρα Ἰωσήφ, τοῦ ὁποίου ἦταν ἔκδηλη ἡ εὐλογία καὶ διὰ τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος καὶ τοῦ τμήματος ἐκ τοῦ εὐώδους ἱεροῦ Λειψάνου αὐτοῦ τὸ ὁποῖο φυλάσσεται στὸν Ἱερὸ Ναὸ αὐτό.