Νέα

Ἐξεδήμησε πρὸς Κύριον ὁ Εὐάγγελος Τούτουζας

Τὸ Σάββατο, 29-4/12-5-2018, σὲ ἡλικία 90 ἐτῶν, ἐξεδήμησε πρὸς Κύριον ὁ Εὐάγγελος Τούτουζας, Ἱεροψάλτης τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίων Πάντων Θηβῶν καὶ ἐπιφανὲς στέλεχος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. στὴν Θήβα.

 Toutouzas

ἐκλιπών, καλὸς οἰκογενειάρχης καὶ ἀγαθὸς πολίτης καθὼς καὶ ἄριστος συνεργάτης στὴν ζωή του, ἔχαιρε εὐρυτέρου σεβασμοῦ στὴν τοπικὴ κοινωνία τῆς Θήβας καὶ ἐκλεγόταν ἐπί τρεῖς δεκαετίες Δημοτικὸς Σύμβουλος, ἐνῷ διετέλεσε καὶ Ἀντιδήμαρχος τῆς πόλεως. Τὸ ἔτος 2011 κατόπιν Συνοδικῆς ἀποφάσεως ἀπενεμήθη εἰς αὐτὸν τὸ Χρυσοῦν Μετάλλιον τοῦ Ἁγίου πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου γιὰ τὴν ἐκ μέρους του μεταβίβαση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Πάντων καὶ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Θηβῶν στὸ Γενικὸ Ταμεῖο τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος. Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία του τελέσθηκε στὸν Ναὸ τῶν Ἁγίων Πάντων Θηβῶν ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομο καὶ πολλοὺς Κληρικούς, παρουσίᾳ μεγάλου πλήθους πιστῶν καὶ συντοπιτῶν τοῦ μεταστάντος. Ἂς εἶναι ἡ μνήμη του αἰωνία!

Περισσότερα βλ. ΕΔΩ