Νέα

Ἐνθρόνισις Ἡγουμένου Ἱ.Μ. Ἁγ. Πατέρων Χίου

Τὴν Δευτέρα 20-10 / 2-11-2015 ἀπόγευμα, στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων Προβατείου Ὄρους Χίου, ἔγινε ἡ ἐνθρόνιση τοῦ Νέου Ἡγουμένου αὐτῆς, π. Ἀθανασίου Ἀγιακάτσικα.

 igoumAth1

Μετὰ τὴν κατανυκτική ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ πρὸς τιμὴν τοῦ Ὁσίου Χριστοδούλου τοῦ ἐν Πάτμῳ στὸ διαμορφωμένο σὲ Ναὸ σπήλαιο τῶν Ἁγίων Πατέρων, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Τοποτηρητὴς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Λέσβου καὶ Σάμου, προεχείρησε τὸν Πανοσιώτατο Ἱερομόναχο π. Ἀθανάσιο ἀλληλοδιαδόχως σὲ Πνευματικό, Ἀρχιμανδρίτη καὶ Ἡγούμενο τῆς ἀναδιοργανουμένης ἀδελφότητος.

igoumAth2

Μὲ τὴν συγκίνηση ζωγραφισμένη στὰ πρόσωπά τους ὅλοι οἱ παρευρισκόμενοι Κληρικοὶ και λαϊκοί καὶ ἰδίως ἡ μικρή (πενταμελὴς ἤδη) ἀδελφότης τῶν Μοναχῶν καὶ Δοκίμων τῆς Μονῆς ἀνεφώνησαν τὸ «ἄξιος» καθώς οἱ Πατέρες (μεταξὺ αὐτῶν καὶ ὁ ἐπὶ 19 ἔτη ἐγκαταβιῶν στὴν Μονὴ Μοναχός π. Πρόδρομος) ἀνασήκωσαν τὸν ἐνθρονιζόμενο Ἡγούμενο, κατὰ τὴν τάξη τῆς ἐνθρονίσεως.

Σεβασμιώτατος κ. Χρυσόστομος ἀντὶ ράβδου ἐπέδωσε στὸν νεο-ἐνθρονισθέντα τὴν βακτηρία τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς Μονῆς Ὁσίου Παχωμίου, τοῦ ὁποίου διάδοχος ἀξιώθηκε νὰ γίνῃ καὶ εὐχήθηκε σὲ αὐτὸν νὰ εἶναι φῶς καὶ παράδειγμα γιὰ τὰ μέλη τῆς ἀδελφότητος καὶ τοὺς κοσμικούς κατὰ τὸ λόγιον τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου:


«Φῶς μὲν μοναχοῖς ἄγγελοι· φῶς δὲ πάντων ἀνθρώπων μοναδικὴ πολιτεία» (Κλῖμαξ ΚΣΤ΄ 25).

igoumAth3

Τὸ ἴδιο ἀπόγευμα ὁ Σεβασμιώτατος κ. Χρυσόστομος μετὰ τοῦ νεοενθρονισθέντος π. Ἀθανασίου, μετέβησαν διὰ τὴν πρώτην ἐπίσκεψιν τοῦ Ἡγουμένου τῶν Ἁγίων Πατέρων στὴν Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου, τὴν γυναικεία Μονὴ τὴν ὁποία ἵδρυσε ὁ Ὅσιος Παχώμιος, κατὰ τὸ τυπικό της ὁποίας ὁ νόμιμος Ἡγούμενος τῶν Ἁγίων Πατέρων ἔχει εἰδικά λειτουργικὰ καὶ διοικητικὰ δικαιώματα, τὰ ὁποῖα ἀπὸ τοῦδε καὶ στὸ ἑξῆς θὰ ἐξασκῇ ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀθανάσιος.

Περισσότερα βλ. ΕΔΩ

****

νεοεκλεγεὶς Ἡγούμενος Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀθανάσιος, κατὰ κόσμον Δημήτριος Ἀγιακάτσικας τοῦ Μηνᾶ καὶ τῆς Ἐλευθερίας γεννήθηκε στὸ νησὶ τῆς Ρόδου τὸς ἔτος 1968. Τὸ ἔτος 1987 διέκοψε τὶς τεχνικές του σπουδὲς γιὰ νὰ ἀκολουθήσῃ τὴν ὁδὸ τῆς χριστιανικῆς τελειότητος, δηλαδὴ τοῦ Μοναχισμοῦ, στὴν Ἱερὰ Μονὴ Μεταμορφώσεως Μεσοβουνίου Καλύμνου (ὑπῆρξε συμφοιτητὴς καὶ συμμοναστὴς τοῦ ἄρτι ἐκλεγέντος Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Φωτίου).

Mesovounon1min

Πρὸ τεσσάρων ἐτῶν εὑρέθη στὸ Ἅγιον Ὄρος φιλοξενούμενος στὸ Χιώτικο κελλί τῆς Σκήτης τῆς Ἁγίας Ἄννης, ἀπ’ ὅπου ὁ Μακαριστὸς Γέροντας Ἀμβρόσιος ἀνέμενε ἀδελφοὺς νὰ ἐπανδρώσουν τὴν Ἱ. Μονὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων Χίου. Ἂν καὶ δὲν προέφθασε νὰ δεῖ μὲ τοὺς σωματικοὺς ὀφθαλμοὺς τὴν ἐπιθυμία του ἐκπληρούμενη, ἤδη ἡ ψυχή του ἀγάλλεται βλέπουσα τὸ ἔργο του νὰ συνεχίζεται ἐπαξίως.

ἰστότοπος τῆς Ἐκκλησίας μας εὔχεται στὸν νεο-ἐνθρονισθέντα Ἡγούμενο π. Ἀθανάσιο πολλὰ τὰ ἔτη!