Νέα

Ἐνθρόνισις Ἐπισκόπου

Enthron1

 

        Τὴν Κυριακὴν 3/16 - 12 – 2012 ἐγένετο ἡ ἐνθρόνισις τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Βοστώνης κ. Δημητρίου. Ἡ τελετή ἔλαβε χώραν μετὰ τῆς πρεπούσης τάξεως καὶ ἐπισημότητος εἰς τὸν Ἱερὸν Καθεδρικὸν Ναόν Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ Βοστώνης παρουσίᾳ πλειάδος Κληρικῶν καὶ πλήθους πιστῶν .

 

enthron4


        Τὴν ἐνθρόνισιν ἐτέλεσεν ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος. Παρόντες ἦσαν καὶ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀμερικῆς κ. Παῦλος συμπροσευχόμενος, μετὰ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Θεουπόλεως κ. Χριστοδούλου, ὅστις ἔλαβε μέρος.

 

 enthron2

 

          Ἡ τελετή ἐνθρονίσεως ἐγένετο ἀρχαιοπρεπῶς («κατὰ τὸ  Τακτικὸν τοῦ ΙΔ'  αἰῶνος τῆς Ἐπισκοπῆς Καρπασέων-Κύπρου») εἰς τὸ σύνθρονον τοῦ Ἁγίου Βήματος ἐντὸς τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ συνεπληρώθη μετὰ τὸ πέρας αὐτῆς, διὰ τῆς ἀναγνώσεως τῆς Ἐγκυκλίου τῆς καταστάσεως, τῶν εἰθισμένων ψαλμωδιῶν, δεήσεων, προσφωνήσεων, ἀντιφωνήσεων καὶ πολυχρονισμοῦ.

           Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς Θ. Λειτουργίας ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Βοστώνης προέβη εἰς τὴν εἰς Διάκονον χειροτονίαν τοῦ ἀδελφοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀναλήψεως,  Μπέαρσβιλ Ν. Ὑόρκης, π. Θεολόγου Σταυρουλλάκη.

 

enthron3

Ὁ νεοχειροτονηθεὶς Ἱερολογιώτατος π. Θεολόγος μετὰ τῶν εὐσεβῶν γονέων αὐτοῦ Ἰωάννου καὶ Αἰκατερίνης.


[Βίντεο τῆς τελετῆς ΕΔΩ]