Νέα

Ἐναρξις Ἱεραποστολῆς εἰς Κολομβίαν

Colombia copy

 

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος μετέβη εἰς Μπογκοτὰ τῆς Κολομβίας τὴν Παρασκευὴν 12/25 Ἰουλίου τ.ἔ., συνοδευόμενος ἀπὸ τοὺς ἀδελφούς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀναλήψεως Νέας Ὑόρκης, π. Μάξιμον Ἱερομόναχον καὶ π. Ἀγαθάγγελον Ἱεροδιάκονον, προκειμένου νὰ προβῇ εἰς τὴν ἔνταξιν καὶ κανονικὴν ἀποκατάστασιν τοῦ π. Φήλικος Πινιέρο. Ὁ π. Φήλιξ εἶχε γίνει ἀποδεκτὸς πρὸ πολλοῦ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος καὶ ἦτο ἐν ἐκκρεμότητι ἡ κανονικὴ του ἀποκατάστασις. Ὀμοῦ μετᾶ τοῦ π. Φήλικος προσῆλθον εἰς τὰς τάξεις τῆς Ἐκκλησίας μας ἡ οἰκογένειά του και ἀρκετοί πιστοί, οἱ ὁποῖοι θὰ ἀποτελεσουν καὶ τὸν πυρήνα τῆς ἱεραποστολικῆς παρουσίας τῆς Ἐκκλησία τῶν Γ.Ο.Χ. εἰς τὴν χώραν ταύτην τῆς Νοτίου Ἀμερικῆς.

Colombia1


Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Δημήτριος ἐλειτούργησεν εἰς τὸ παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Ἐπισκόπου Πενταπόλεως τὸ ὁποῖον διατηρεῖ εἰς τὴν οἰκίαν του ὁ π. Φήλιξ. Ὁ π. Φήλιξ, προέρχεται ἐκ τῆς Νεοημερολογιτῆς Ἐκκλησίας, εἶναι συνταξιοῦχος δικηγόρος καὶ ἔχει συγγγράψει βιβλία περὶ τῆς Ὁρθοδοξίας εἰς τὰ ἰσπανικά. Ἤδη ἀναζητεῖ χῶρον διὰ νὰ στεγάσῃ κανονικὸν Ναόν, προκειμένου νὰ ἀναπτυχθῇ τὸ ἱεραποστολικὸν ἔργον.