Νέα

Ἔναρξη Μαθημάτων Σχολῆς Κατηχητῶν

Μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ, ξεκίνησε γιὰ μία ἀκόμη χρονιὰ ἡ λειτουργία τῆς Σχολῆς Κατηχητῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. Τὸ Σάββατο ἑσπέρας, 29-10 /11-11-2017, ἔγινε ἡ ἔναρξη μὲ τὸν καθιερωμένο Ἁγιασμό, τὸν ὁποῖον ἐτέλεσε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, παρουσίᾳ τοῦ Διευθυντοῦ τῆς Σχολῆς Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Φωτίου, Κληρικῶν καὶ λαϊκῶν σπουδαστῶν. Μετὰ τὸν Ἁγιασμὸ ἔγινε καὶ τὸ πρῶτο μάθημα, μὲ θέμα «Ἵδρυση, Ὀργάνωση καὶ Λειτουργία Κατηχητικοῦ Σχολείου» ἀπὸ τὸν Σεβ. Δημητριάδος κ. Φώτιο.
 
  AgiasmosSxKathx
 
Τὰ μαθήματα ἐφέτος θὰ διεξάγονται στὴν αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος (Καπετὰν Ματαπᾶ 157, Τ.Κ. 185 46 Πειραιᾶς), ὅπου ὑπάρχουν ὅλες οἱ ἀναγκαῖες προδιαγραφές: αἴθουσες διδασκαλίας, γραμματεία, αἴθουσα Καθηγητῶν κ.λπ..
 
διαιτέρως σήμερα, μὲ τὶς νεώτερες δυσάρεστες ἐξελίξεις στὸν χῶρο τῆς Παιδείας καὶ εἰδικώτερα στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν μὲ τοὺς «Φακέλους» τοῦ μαθήματος, τοὺς ὁποίους ἐξέδωσε τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας, Ἐρεύνης καὶ Θρησκευμάτων, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας, σύμφωνα μὲ τὴν σχετικὴ Συνοδικὴ Ἀνακοίνωση (βλ. ΕΔΩ), θὰ ἐντείνει τὴν προσπάθεια γιὰ τὴν καλύτερη λειτουργία τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων στὶς Ἐνορίες μας, γεγονὸς τὸ ὁποῖο ὑποστηρίζεται καὶ ἐνισχύεται ἀπὸ τὴν εὔρυθμη λειτουργία τῆς Σχολῆς Κατηχητῶν.
 
Γιὰ περισσότερες πληροφορίες καὶ γιὰ ἐγγραφές, μπορεῖτε νὰ ἐπικοινωνεῖτε στὰ τηλέφωνα: 210.38.28.280 καὶ 694.86.84.142. (βλ. καὶ ΕΔΩ)

κ τῆς Γραμματείας τῆς Σχολῆς Κατηχητῶν