Νέα

Ἐκλογὴ Μητροπολιτῶν Θεσσαλονίκης καί Δημητριάδος

Τήν Τετάρτη, 8/21 Ὀκτωβρίου 2015, συνῆλθε σὲ τακτικὴ Συνεδρία ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος, μὲ κύριο θέμα τὴν ἐκλογὴ νέων Μητροπολιτῶν, γιὰ τὴν πλήρωση τῶν κενῶν θέσεων τῶν Μητροπόλεων Θεσσαλονίκης καὶ Δημητριάδος.

διαδικασία τῆς ἐκλογῆς πραγματοποιήθηκε στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» Πειραιῶς, ἔπειτα ἀπὸ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, ἡ ὁποία ἐτελέσθη ὑπὸ τοῦ νεωτέρου κατὰ τὰ πρεσβεῖα Ἀρχιερέως, Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος. Τῆς Συνεδριάσεως προήδρευσε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος.

eklmitr2015d

φοῦ κλείσθηκαν οἱ θῦρες τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ἀνεγνώσθη ὁ Κανονισμὸς Ἐκλογῆς Ἀρχιερέων καὶ ἀκολούθησε διαλογικὴ συζήτησις, μετὰ τὸ πέρας τῆς ὁποίας ἔγινε ἡ ἐκλογὴ τοῦ νέου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης.

Κατὰ τὴν ψηφοφορία, ἐπὶ 13 ψηφισάντων Ἀρχιερέων, εὑρέθησαν ἔγκυρα καὶ τὰ 13 ψηφοδέλτια καὶ ἀπὸ τὴν καταμέτρηση τῶν ψήφων, ἔλαβαν:


1. Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος ψήφους 11.
2. Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης ψήφους 2.

ς ἐκ τούτου, νέος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης ἐξελέγη ὁ ἀπὸ Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος, ὁ ὁποῖος ἔδωσε τὸ Μικρὸν Μήνυμα ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. 

(Σύντομο Βιογραφικὸ τοῦ Σεβ. Θεσσαλονίκης κ. Γρηγορίου)

eklmitr2015a

Στὴν συνέχεια, ἀκολούθησε ἡ ψηφοφορία γιὰ τὴν πλήρωση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος.


Κατὰ τὴν ψηφοφορία αὐτή, ἐπὶ 13 ψηφισάντων Ἀρχιερέων, εὑρέθησαν ἔγκυρα 12 ψηφοδέλτια καὶ 1 λευκό. Ἀπὸ τὴν καταμέτρηση τῶν ψήφων, ἔλαβαν:


1. Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος κ. Φώτιος ψήφους 5.
2. Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης ψήφους 5.
3. Ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Ἐυθύμιος Μπαρδάκας ψήφους 2.

Κανονισμὸς Ἐκλογῆς γιὰ τὴν περίπτωση αὐτὴ προβλέπει κλήρωση μεταξὺ αὐτῶν, οἱ ὁποῖοι συνεκέντρωσαν τοὐλάχιστον τὸ 1/3 τῶν ἐγκύρων ψήφων. Τὸν κλῆρο τράβηξε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, ἐπὶ τοῦ ὁποίου ἀνεγράφετο τὸ ὄνομα τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μαραθῶνος κ. Φωτίου.

ς ἐκ τούτου, νέος Μητροπολίτης Δημητριάδος ἐξελέγη ὁ ἀπὸ Μαραθῶνος κ. Φώτιος, ὁ ὁποῖος ἔδωσε τὸ Μικρὸ Μήνυμα ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. 

(Σύντομο Βιογραφικὸ τοῦ Σεβ. Δημητριάδος κ. Φωτίου)

κολούθησε ἡ τάξις τοῦ Μεγάλου Μηνύματος κατὰ σειρὰν γιὰ τὸν νεοεκλεγέντα Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριο καὶ ἔπειτα γιὰ τὸν νεοεκλεγέντα Μητροπολίτη Δημητριάδος κ. Φώτιο.

eklmitr2015b

Στὴν συνέχεια, οἱ Ἀρχιερεῖς μετέβησαν στὴν αἴθουσα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ὅπου καὶ συνεχίσθηκε ἡ Συνεδρίασις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ ρυθμίστηκαν τὰ διαδικαστικοῦ χαρακτῆρος θέματα. Συγκεκριμένα, ἀποφασίσθηκε ἡ Ἐνθρόνισις τοῦ νέου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Γρηγορίου νὰ πραγματοποιηθῆ τὸ Σάββατον, 25 Ὀκτωβρίου / 7 Νοεμβρίου 2015, καὶ ὥρα 17.00, πρὸ τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς ἑορτῆς τοῦ Πολιούχου τῆς πόλεως Ἁγίου Δημητρίου, εἰς τὸν Ἱερὸν Καθεδρικὸν Ναὸν Τριῶν Ἱεραρχῶν Θεσσαλονίκης.

ποφασίσθηκε ἐπίσης, ἡ Ἐνθρόνισις τοῦ νέου Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Φωτίου νὰ πραγματοποιηθῆ τὸ Σάββατον, 22 Νοεμβρίου  2015 (5 Δεκ. ν.ἡμ) ὥρα 17.00,  εἰς τὸν Ἱερὸν Καθεδρικὸν Ναὸν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Βόλου.

eklmitr2015c

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Συνεδριάσεως, οἱ νεοεκλεγέντες Μητροπολῖτες δέχθηκαν τὶς ἐγκάρδιες εὐχὲς τοῦ Μακαριωτάτου καὶ τῶν Συνοδικῶν Ἱεραρχῶν, γιὰ ὑπομονὴ καὶ καρποφόρα ποιμαντορία.

 Συνεδρίαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου συνεχίσθηκε σήμερα  Πέμπτη, 9/22 Ὀκτωβρίου, καί συζητήθηκαν τὰ ὑπόλοιπα θέματα τῆς Ἡμερησίας Διατάξεως γιά τά ὁποῖα θά ἀκολουθήσει νεότερη ἀνακοίνωση.