Νέα

Ἐκκλησιαστικὴ Μουσικὴ Ἐκδήλωση στὴν Χαλκίδα

Κατανυκτικὴ Μουσικὴ Ἐκδήλωση μὲ θέμα τὸ Τριώδιο καὶ τὴν Μ. Τεσσαρακοστὴ ἔλαβε χώρα τὸ ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, 11/24-3-2018, στὸν Ἱ.Ν. Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Χαλκίδος, μὲ τίτλο: «Ἄνθη Θεῖα Δρεψώμεθα» (σὰν πρῶτο μέρος μίας ἑνότητας δύο Ἐκδηλώσεων, ποὺ ὁλοκληρώνεται τὴν Κυριακὴ τῶν Βαΐων τὸ πρωΐ, μὲ ἕνα ἀφιέρωμα στὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα), ἀπὸ τὸ Μουσικὸ Σχολεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Εὐρίπου καὶ Εὐβοίας «Πατριαρχικὴ Μουσικὴ Ὁδοιπορία», ὑπὸ τὴν Διεύθυνση τοῦ Ἀθανασίου Ἰωακειμίδη καὶ τὴν γενικὴ ἐποπτεία τοῦ Ἀναστασίου Βλάχου. Τὴν Ἐκδήλωση τίμησαν μὲ τὴν παρουσία τους ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος, καὶ ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἱερομόναχος π. Καλλίνικος Ἡλιόπουλος, καθὼς καὶ ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Τιμόθεος Βλάχος καὶ πλῆθος πιστῶν.

Xalk2

Xalk5

κούστηκαν ἰδιαίτερα καὶ κατανυκτικὰ ἄσματα τῆς περιόδου ἀπὸ τὴν Κωνσταντινουπολίτικη Παράδοση, ἐνῶ στὰ θέματα τῶν προλογισμῶν, τονίστηκε ἡ σημασία τοῦ Κατηχητικοῦ Σχολείου τῆς Ψαλτικῆς στὰ μικρὰ παιδιὰ ἀπὸ τὴν ἡλικία ἤδη τοῦ Δημοτικοῦ, κατὰ τὴν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, καθὼς ἀπὸ τὴν ὑφή της (ἡ ψαλτικὴ)παιδαγωγεῖ ἐπάνω στὴν γλῶσσα, τὴν φιλοσοφία, τὴν ἱστορία, τὴν θεολογία καὶ μορφοποιεῖ χαρακτῆρες, ἐφ’ ὅσον ἐπίσης καὶ πολλοὶ μεγάλοι ἐκκλησιαστικοὶ ἄνδρες πέρασαν ἀπὸ αὐτήν. Ἐπιπλέον, πρόκειται γιὰ ἕναν Ἐθνικὸ πνευματικὸ θησαυρό, τὸν ὁποῖο τὸν χάνουμε ἐξαιτίας τῆς ἀπαξίας σήμερα, ἀπὸ μερίδα κλήρου καὶ λαοῦ, μὲ κίνδυνο νὰ ἐξαφανιστεῖ τελείως. Ἐνῶ ἀκούστηκαν ἐνδιαφέροντα ἀποσπάσματα τοῦ Μ. Βασιλείου, Ἁγ. Ἰ. Χρυσοστόμου, καὶ συγχρόνων Ὀρθοδόξων μουσικῶν, γιὰ τὴν παιδαγωγικὴ τῆς ψαλτικῆς στοὺς νέους.

Xalk3

Τέλος, ἡ «Πατριαρχικὴ Μουσικὴ Ὁδοιπορία» θέλοντας νὰ τιμήσει τὸν Σεβ. Δημητριάδος κ. Φώτιο, γιὰ τὴν ὑποστήριξή του στὸ σημαντικὸ καὶ δύσκολο ἔργο τοῦ μικροῦ αὐτοῦ Μουσικοῦ Σχολείου, τοῦ προσέφερε ἕνα σπάνιο βιβλίο ἀνατυπώσεως τοῦ 1890, τοῦ ἐνΚωνσταντινουπόλει Μουσικοῦ Συλλόγου «Ὀρφέως», τὸ ὁποῖο περιλαμβάνει σημαντικὰ στοιχεῖα γιὰ τὴν ἱστορία τῆς Μουσικῆς ἀπὸ τοὺς Ἀποστολικοὺς χρόνους, μέχρι τὶς μέρες τοῦ προηγούμενου αἰῶνος καὶ τὸ ὁποῖο φέρει τὴν ἔγκριση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Διονυσίου, τοῦ Ἀλεξανδρείας Σωφρονίου, τοῦ Ἀντιοχείας Γερασίμου καὶ τοῦ Ἱεροσολύμων Νικοδήμου. Τὸ βιβλίο προσέφερε στὸν Σεβασμιώτατο ὁ Προϊστάμενος τοῦ Μουσικοῦ Σχολείου καὶ Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Πανοσιότατος Ἀρχιμανδίτης π. Τιμόθεος Βλάχος.

Xalk6