Νέα

Ἐκδημία Κληρικοῦ


          Τὴν πρωΐαν τῆς Πέμπτης 21-2/6-3-2014 ἐξεδήμησε πρὸς Κύριον ὁ πολιός Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἁγίας Μαρκέλλης π. Ἐμμανουὴλ Κολόμβος εἰς ἠλικίαν 94 ἐτῶν. Ὁ π. Ἐμμανουὴλ συνεπλήρωσεν 50  συναπτὰ ἔτη διακονίας ὡς Κληρικὸς τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τὸ 1964 καὶ ἦτο ἡ πρώτη χειροτονία τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Ἀστορίας κυροῦ Πέτρου. Ἂς εἶναι ἡ μνήμη του αἰωνία.