Νέα

Ἐκδημία Ἱερομονάχου

damaskin

Τὴν 18/31 Ἰανουαρίου 2017 ἐξεδήμησεν εἰς Κύριον ὁ ἀοίδιμος Ἱερομόναχος Δαμασκηνὸς Τσαγκαρούλης.

ἐκλιπών, ἐγεννήθη εἰς Ἀθήνας τὸ 1946, ἐχειροτονήθη Διάκονος καὶ Πρεσβύτερος ὑπὸ τοῦ μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Ἀστορίας κυροῦ Πέτρου καὶ διετέλεσεν Ἐφημέριος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Μηνᾶ Ἀνθούσης Ἀττικῆς ἕως τὸν Μάρτιον τοῦ 2015, ὁπόταν ἡ κατάστασις τῆς ὑγείας του δὲν τοῦ ἐπέτρεπε νὰ λειτουργῇ πλέον.

Ὑπῆρξεν ἀνιδιοτελής, ταπεινὸς καὶ ἀθόρυβος ἐργάτης τοῦ Ἀμπελῶνος τοῦ Κυρίου.

Ἂς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη αὐτοῦ!

[Περισσότερα Βλ. ΕΔΩ]