Νέα

Ἐκδημία Ἱερέως

Τὴν 26-7/6-8-2017, λιγότερο ἀπὸ ἕναν χρόνο μετὰ τὴν χειροτονία του, ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ ὁ γαλλικῆς καταγωγῆς Αἰδ. π. Χριστιανὸς Ντουσέ, 56 ἐτῶν, νομικὸς τὸ ἐπάγγελμα, ἔγγαμος καὶ πατέρας ἑπτὰ τέκνων, ὁ ὁποῖος εἶχε ἀρχίσει ἱεραποστολικὴ ἐργασία στὴν δημιουργηθεῖσα μικρὴ Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Ἀρχιεπισκόπου Ἰωάννου Μαξίμοβιτς παρὰ τὴν οἰκία του στὸ Μεντὸν τοῦ Παρισιοῦ. Τὴν ἐπώδυνη ἀσθένειά του, ἡ ὁποία τοῦ παρουσιάσθηκε μετὰ τὴν χειροτονία του εἰς Πρεσβύτερον, ὑπέφερε μὲ ὑποδειγματικὴ καρτερία. Πρὸ τῆς ἀποβιώσεώς του, τὸν ἐπισκέφθηκε ὁ Ἱερέας μας Αἰδ. π. Γεώργιος Μανταρόπουλος ἀπὸ τὴν Γκρενόμπλ, ὁ ὁποῖος τὸν κοινώνησε καὶ τέλεσε ἱερὸ Εὐχέλαιο, στὸ τέλος τοῦ ὁποίου ὁ π. Χριστιανὸς παρέδωσε τὴν ψυχή του μὲ εἰρήνη καὶ ἠρεμία.

ekdimia p.christianou

Τὴν ἑπομένη τῆς κοιμήσεώς του, μετέβησαν στὴν Γαλλία ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀβρόσιος μὲ τὸν Ἀρχιμ. π. Γλυκέριο, καταγόμενο ἀπὸ τὴν Γαλλία καὶ βοηθοῦντα στὴν ἐκεῖ ἀνάπτυξη τῆς ὀρθοδόξου ἱεραποστολῆς. Τὴν Πέμπτη, 28-7/10-8-2017, τελέσθηκε ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία ἀπὸ τὸν Θεοφ. κ. Ἀμβρόσιο καὶ τοὺς π. Γλυκέριο καὶ π. Γεώργιο, καθὼς καὶ δύο Διακόνους, Γερμανὸ καὶ Εὐγένιο, τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς ἀπὸ τὴν Λυών, παρουσίᾳ πλήθους συγγενῶν, φίλων καὶ γνωστῶν τοῦ ἐκλιπόντος. Τὴν σορὸ τοῦ κεκοιμημένου μετέφεραν τέσσερις ἀπὸ τοὺς πέντε υἱούς του, καὶ ἡ ταφὴ ἔγινε στὸ Κοιμητήριο τοῦ χωριοῦ Μπουσσὺ-εν-ωτ, κατὰ τὴν ἐπιθυμία τοῦ ἐκλιπόντος, πλησίον τῆς ἐξοχικῆς οἰκίας τῆς οἰκογενείας του, ὅπου καὶ τελέσθηκε ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία. Ἡ πρεσβυτέρα-χήρα Αἰκατερίνα ἔδιδε σὲ ὅλους τοὺς παρισταμένους παράδειγμα χριστιανικῆς ἐλπίδος, ἐνδεδυμένη μὲ ὁλόλευκο φόρεμα.

Εἴθε ὁ Θεὸς νὰ ἀναπαύει τὴν ψυχὴ τοῦ π. Χριστιανοῦ καὶ νὰ δώσει ἐνίσχυση στὴν συνέχιση τῆς ἐναρξαμένης γαλλοφώνου Ἱεραποστολῆς τῆς γνησίας Ὀρθοδοξίας στὸ Παρίσι!