Νέα

ΕΚΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΕΡΕΩΣ

Τὴν Τρίτην 31-08/13-09-2016 κατὰ τὰς 23:30 ἐκοιμήθη εἰς τὸ Κάλιαρι τῆς Σαρδινίας ὁ Ἐπίσκοπος Νόρα κυρὸς Μιχαήλ ἐτῶν 83. Ὁ Μακαριστὸς Ἐπίσκοπος ἔπασχε ἀπὸ ἀνίατον ἀσθένειαν. Ἡ σορός του ἀναμένεται ἐντὸς τῶν ἑπομένων ἡμερῶν καὶ ἡ ἐξόδιος αὐτοῦ ἀκολουθία θὰ γίνῃ εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης τὴν Πέμπτην 9/22 Σεπτεμβρίου ὥρα 16:00.

Ὁ ἐκλιπῶν Ἱεράρχης