Νέα

Ἐκδηλώσεις Μνήμης Γενοκτονίας Ποντίων

imab

 

        Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας εἰς τὴν περιοχήν τῆς ὁποίας κατοικοῦν ἑκατοντάδες χιλιάδες Πόντιοι, μετεῖχε ἐνεργῶς εἰς τὰς ἐτησίους ἐκδηλώσεις μνήμης ἐπὶ τῇ θλιβερᾶ ἐπετείῳ τῆς Γενοκτονίας τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ.


Βλ. πλήρη φωτογραφικά ἀρθρογραφήματα εἰς τὸν Ἰστότοπον τῆς Ἱ.Μ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας ΕΔΩ καὶ ΕΔΩ.