Νέα

Ἐκδηλώσεις ἑορτασμοῦ Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας

img_0070
Τὴν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς ἐτελέσθη Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Παρασκευῆς εἰς Μοναστηράκι Ἀθηνῶν, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Γ.Ο.Χ. Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλινίκου.

dsc01064
img_0058
Μετά τήν ἀνάγνωσιν τοῦ Συνοδικοῦ, ἐπραγματοποιήθη περιφορά τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων πρωτοστατοῦντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Γ.Ο.Χ Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλινίκου, πλαισιουμένου ὑπό τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Γ.Ο.Χ: Πειραιῶς καί Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου καί Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου καί ὑπό τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Γ.Ο.Χ.: Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγορίου καί Μαραθῶνος κ. Φωτίου καί τοῦ ἱεροῦ κλήρου. Πλῆθος κόσμου ἠκολούθησε τήν περιφοράν.
6818469982_1c4a5ae8fd 

Τοὺς ὕμνους κατὰ τὴν λειτουργίαν καὶ τὴν περιφοράν ἀπέδοσεν ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησιαστικὴ Βυζαντινή Χορωδία ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ Μουσικολογιωτάτου κ. Μιχαῆλ Μακρῆ.

 6818467998_d58c4f22a9


Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς ἔλαβε χώραν εἰς τό Πολεμικόν Μουσεῖον Ἀθηνῶν ἡ καθιερωθεῖσα συνοδικὴ ἐκδήλωσις. Τόν πανηγυρικόν λόγον, ὁ ὁποῖος εἶχε ὡς θέμα: «Ὀρθοδοξία καί Εἰκονομαχία», ἐξεφώνησεν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Γ.Ο.Χ. Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος.

christianoupoleos

Τούς ὕμνους ἀπέδωσεν ἡ Βυζαντινή Ὀρθόδοξος Χορωδία «Πάτριον Ἀναλόγιον», μέ χοράρχην τόν Μουσικολογιώτατον κ. Ἰωάννην Κιαχόπουλον.

426838_10151379926090363_505020362_23420166_1786358034_n
429385_10151379925790363_505020362_23420161_1882494610_n

Ἡ ἑορτή ἐπερατώθη διὰ τῶν ἀπονομῶν τῶν τιμητικῶν διακρίσεων τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ.Ἑλλάδος καὶ τῶν πτυχίων τῆς Σχολῆς Κατηχητῶν. Τό μετάλλιον «ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος τοῦ Ἀποστόλου Παύλου» ἀπενεμήθη εἰς τόν μακαριστόν Ἀρχιεπίσκοπον Γ.Ο.Χ. κυρόν Ἀκάκιον Παππᾶν καί εἰς τόν μακαριστόν Μητροπολίτην Γ.Ο.Χ. Πενταπόλεως κυρόν Καλλιόπιον. Τό χρυσοῦν μετάλλιον τοῦ ἀειμνήστου ἱεράρχου πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου ἀπενεμήθη εἰς τόν Ὁσιώτατον Μοναχόν π. Παντελεήμονα Τρούσαν διά τήν δωρεάν ἀκινήτων εἰς τό Γενικόν Ταμεῖον τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ..
img_7287

Τέλος, ἔλαβον τὰ πτυχία των ἐκ χειρὸς τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ.κ. Καλλινίκου, οἱ ἀρίστως περατώσαντες τὴν φοίτησιν εἰς τὴν Σχολὴν Κατηχητῶν τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ.: Μαριάννα Γκίκα τοῦ Εὐαγγέλου, Χρῆστος Παπαϊωάννου τοῦ Ἰωάνου, Χρυσαυγή Κατέβα τοῦ Γεωργίου καὶ Χρυσοβαλάντου Πνευματικοῦ τοῦ Κωνσταντίνου.

img_7283

Τόν συντονισμόν τῆς ἐκδηλώσεως εἶχεν ἀναλάβει ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Γρηγόριος Ταυλάριος.

429998_10151379925370363_505020362_23420156_393107336_n