Νέα

Εἰσαγωγικὸ μάθημα στὴν Σχολὴ Κατηχητῶν

ΤΟ βράδυ τοῦ Σαββάτου, 1/14.11.2015, μετὰ τὸν Ἑσπερινὸ στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίων Ἀποστόλων στὴν Δάφνη Ἀθηνῶν, ἔγινε τὸ πρῶτο μάθημα τῆς Σχολῆς Κατηχητῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

sxkat1

πὶ ἕνα δύωρο, μὲ ἐνδιάμεσο διάλειμμα, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης ἀνέπτυξε τὸ θέμα τῆς Εἰσαγωγῆς στὴν Ἁγία Γραφή, μὲ τρόπο κατανοητὸ καὶ λόγο ρέοντα, ἀλλὰ παράλληλα μὲ θεολογικὴ πληρότητα καὶ ἐνάργεια.

sxkat2

πῆρξε δὲ ἀνταπόκρισις ἀπὸ τοὺς παρευρισκομένους, οἱ ὁποῖοι παρακολούθησαν τὸ μάθημα μὲ ἀδιάπτωτο ἐνδιαφέρον. Λόγῳ τῆς μεγάλης συμμετοχῆς, ἡ εἰσήγησις ἔγινε ἐντὸς τοῦ Ναοῦ, καὶ ὄχι στὴν αἴθουσα αὐτοῦ, ὅπου ὑπάρχει σχετικὴ στενότητα χώρου.

Τὸ βράδυ τοῦ μεθεπομένου Σαββάτου (15/28 Νοεμ.), στὶς 18:00 – 20:00, θὰ διδάξη ὁ αὐτὸς Ὁμιλητὴς τὸ μάθημα τῆς Εἰσαγωγῆς στὴν Παλαιὰ Διαθήκη.

sxkat3


πενθυμίζουμε, ὅτι οἱ παραδόσεις ἀπευθύνονται στοὺς ἐγγεγραμμένους στὴν Σχολή, οἱ ὁποῖοι λαμβάνουν ἐν συνεχείᾳ σχετικὸ ὑλικὸ πρὸς μελέτην, ἀλλὰ εἶναι ἀνοικτὲς καὶ σὲ μὴ ἐγγεγραμμένα μέλη τῆς Ἐκκλησίας μας, ποὺ δύνανται ἁπλῶς νὰ παρακολουθήσουν χωρὶς κάποια ἄλλη σχέση μὲ τὰ ἰσχύοντα γιὰ ὅσους ἐγγράφονται.

πίσης, τονίζεται ὅτι ἀκόμη ὑπάρχει περιθώριο γιὰ ὅσους καὶ ὅσες τυχὸν ἐπιθυμοῦν νὰ ἐγγραφοῦν στὴν Σχολὴ ἔστω καὶ τώρα.

Γιὰ περισσότερες πληροφορίες καί ἐγγραφὲς δεῖτε τὸν Ἱστότοπο τῆς Σχολῆς:

Γενικές Πληροφορίες ΕΔΩ * Πρόγραμμα Μαθημάτων ΕΔΩ * Φόρμα Ἐγγραφῆς ΕΔΩ

Γιὰ ὁποιαδήποτε ἐπιπλέον διευκρίνιση παρακαλοῦμε νὰ ἀπευθύνεσθε στὸ τηλέφωνο 6972630980 (κ. Κωνσταντῖνο Πάνο, Γραμματέα τῆς Σχολῆς).