Νέα

Εἰκονολογικὸν Ὁδοιπορικὸν εἰς Ρουμανίαν

Rouman1

Ἀπό τὴν Πέμπτην 13/26--6-2014 ἕως τὴν Τρίτην 18-6/1-7-2014 ὁ Μακαριώτατος Άρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλίνικος ἐπικεφαλὴς  Ἀρχιερέων, Κληρικῶν, ἀλλὰ καὶ ὁμάδος εὐσεβῶν προσκυνητῶν μετέβησαν εἰς Ρουμανίαν.

Διἀ μία πρόγευσιν τῆς περιγραφῆς τῆς ἐπισκέψεως ἀπο εἰκονολογικῆς πλευρᾶς βλ. ΕΔΩ