Νέα

Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στοὺς Ἁγίους Ἀναργύρους Ἐλευσῖνος

ΤΗΝ Κυριακή, 5/18.12.2016, τοῦ Ὁσίου Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, μὲ ἄδεια τοῦ ἐπιχωρίου Ἀρχιερέως, τέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίων Ἀναργύρων Ἐλευσῖνος/Μάνδρας Ἀττικῆς.

Elef1

λαβε μέρος καὶ ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ Αἰδ. π. Ἀθανάσιος Κανατσούλης καὶ βοήθησαν ὑποδιάκονοι.ψαλαν ἑόρτια οἱ Χοροὶ τῶν Ἀναλογίων ὑπὸ τοὺς Ἱεροψάλτες κ. Εὐάγγελο Βεργίνη καὶ κ. Φώτιο Ροῦσσο.

elef2

Παρέστη συμπροσευχόμενο τὸ πολυπληθὲς ἐκκλησίασμα τοῦ Ναοῦ. Θεοφ. Γαρδικίου ἐξεφώνησε Ὁμιλία ἐπὶ τῆς Εὐαγγελικῆς Περικοπῆς Θεραπείας τῆς Συγκυπτούσης Γυναικὸς (Ι’ Λουκᾶ).

elef3
Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία, στὴν ὁποίαν κοινώνησε μεγάλο μέρος τοῦ ἐκκλησιάσματος, ἐπακολούθησε κέρασμα καὶ πνευματικὴ σύναξις στὴν ἀνακαινισμένη ἐνοριακὴ αἴθουσα, ὅπου παρεκάθησαν ἀρκετοὶ πιστοί, καθὼς καὶ ὁ προσελθὼν σεβαστὸς Ἀρχιμ. π. Θεόκλητος Σταύρου, ὁ ὁποῖος διετέλεσε ἐπὶ πολλὰ ἔτη Ἐφημέριος τοῦ ἐν λόγῳ Ναοῦ καὶ τώρα ἐφημερεύει στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου στὴν Λυκόβρυση Ἀττικῆς. Ἐκτὸς ἀπὸ ἐνδιαφέρουσες πνευματικὲς νουθεσίες, ὁ Θεοφ. κ. Κλήμης ἀνεφέρθη ἐνημερωτικὰ στὶς πρόσφατες ἐξελίξεις στὸν χῶρο τῶν νεοημερολογιτῶν ἀντι-οικουμενιστῶν, ἐλάχιστοι ἐκ τῶν ὁποίων ἐπιδεικνύουν ἀποφασιστικότητα διακοπῆς κοινωνίας μὲ τοὺς αἱρετικοὺς ποιμένας των, μάλιστα μετὰ τὴν οἰκουμενιστικὴ σύνοδο τῆς Κρήτης, ἐνῶ οἱ πολλοὶ καὶ θεωρούμενοι δῆθεν δυναμικοὶ ἐκτὸς ἀπὸ ἀσύγγνωστη ἀναβλητικότητα δείχνουν οὐσιαστικὰ μία κατακριτέα ἀπὸ πάσης ἀπόψεως ὑποχωρητικότητα, φοβούμενοι τὴν ὀργὴ καὶ τὶς ἀπειλὲς τῶν ἀποθρασυνθέντων ἀρχι-οικουμενιστῶν. Ἐξεφράσθη δὲ ἡ εὐχὴ ἐμμονῆς ἕως τέλους στὴν Ὀρθόδοξη Ὁμολογία μας, ὥστε νὰ βοηθήσουμε μὲ τὴν προσευχὴ καὶ τὴν στάση μας καὶ ὅσους ὁμολογοῦν τὴν ἀλήθεια ἐν τοῖς λόγοις, ἀλλὰ δὲν τὴν ἐφαρμόζουν ἔμπρακτα ἐν τοῖς ἔργοις.