Νέα

Ἀρχιερατικὴ Ἐπίσκεψις εἰς Αὐστραλίαν

Σεβασμ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος, κατόπιν ἀδείας τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου, Τοποτηρητοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σύδνεϋ καὶ Αὐστραλίας, καὶ προσκλήσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Μελβούρνης, ἐπεσκέφθη τὴν Αὐστραλίαν ἀπὸ 12/25 Ἰανουαρίου ἕως 2/15 Φεβρουαρίου 2017.

20170127 8

Τὴν Πέμπτην 13/26 Ἰανουαρίου μετέβη στὴν Σερβόφωνον Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίου Σάββα Ἀρχιεπισκόπου Σερβίας καὶ προέστη στὴν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ μεγαλοπρεποῦς πανηγυρίζοντος Καθολικοῦ τῆς Μονῆς τὴν Παρασκευὴν 14/27 Ἰανουαρίου, ὁμοῦ μετὰ τοῦ Ρώσου Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Μελβούρνης κ. Ἰωάννου. Παρέμεινε δὲ καὶ τὴν ἑπομένην ἡμέραν, Σάββατον 15/28 Ἰανουαρίου, ὁπότε ἐπίσης ἐλειτούργησε πρὶν μεταβῇ εἰς Μελβούρνην. Ἐξυπηρέτησε τὴν Ἀγγλόφωνον Ἱεραποστολὴν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Μελβούρνης γιὰ τὶς ἑπόμενες τρεῖς Κυριακές.

20170127 2


Κατὰ τὴν ἑορτὴν τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου (18/31-1-2017) ἐτέλεσε Ἀρχιερατικὴν Θείαν Λειτουργίαν στὸν Ἑλληνόφωνον Ἱ. Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μελβούρνης, ἐνῷ κατὰ τὴν ἑορτὴν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου προέστη τῆς Θείας Λειτοργίας στὸν πανηγυρίζοντα Ἑλληνόφωνον Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Γρηγορίου Μελβούρνης, ὁμοῦ μετὰ τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου κ. Ἰωάννου.

dscf7329 2a


Ἀκολούθως μετέβη στὴν Νότιον Αὐστραλίαν διὰ νὰ λειτουργήσῃ στὸν Ἑλληνόφωνον Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίας Μαρίνης Ἀδελαΐδος, κατὰ τὴν 27-1/9-2-2017, (ἀνακομιδὴ Λειψάνου τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου) καὶ στὸν Σερβόφωνον Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Σάββα Ἀρχιεπισκόπου Σερβίας Ἀδελαΐδος τὴν 29-1/11-2-2017 (ἀνακομιδὴ Λειψάνων τοῦ Ἁγ. Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου).

«ἀποχαιρετιστήριος» Θ. Λειτουργία τοῦ Σεβασμιωτάτου ἔγινε ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου (2/15-2-2017) στὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Γρηγορίου Μελβούρνης καὶ τὸ ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας ἐξεκίνησε τὸ ταξίδι τῆς ἐπιστροφῆς εἰς Ἑλλάδα.