Νέα

Ἀρχιερατική ἐπίσκεψις εἰς Αὐστραλίαν

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος, τῇ ἀδείᾳ τοῦ Θεοφιλεστάτου Τοποτηρητοῦ τῆς Μητροπόλεως Σύδνεϋ κ. Ἀμβροσίου, πραγματοποίησε ἐπίσκεψιν εἰς τὴν Αὐστραλίαν, προσκεκλημένος τῆς Ἱεραποστολῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Μελβούρνης, ἀπὸ τῆς 15/28-10-2015 ἕως τὴν 4/17-11-2015, διὰ τὴν ἐξυπηρέτησιν τῶν ἀγγλοφώνων Γνησίων Ὀρθοδόξων τῆς πόλεως.

TimStavros


Σεβασμιώτατος, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ, ἐπεσκέφθη καὶ ἄλλας Ἐνορίας τῆς Ἐκκλησίας μας εἰς Μελβούρνην, Ἀδελαΐδα καὶ Σύδνεϋ, ὅπου τὴν 1/14-11-2015 συνελειτούργησε εἰς τὴν Πανήγυριν τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἅγίων Ἀναργύρων μετὰ τοῦ Θεοφιλ. Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου, ἄρτι ἀφιχθέντος ἐξ Ἑλλάδος.

agAnarg