Νέα

Ἐκδήλωση τὴν Δ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν στὴν Πάτρα

Τὴν Δ΄ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν, 5/18-3-2018, τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος, ἡ «Ἕνωση Ὀρθοδόξων Ἐπιστημόνων Πάτρας» μαζὶ μὲ τὸ Συμβούλιο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Πάντων Γ.Ο.Χ. Πατρῶν διοργάνωσε Ἐκδήλωση στὸ ξενοδοχεῖο «Ἀστὴρ» τῆς πόλεως, μὲ θέματα: «Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς ὡς Πατέρας τῆς Ἐνάτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου" καὶ «Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος ὡς ὁδηγὸς στὴν ἀσκητικὴ ζωή".

ekdilosi patra 2018 1

Τὶς Ὁμιλίες μὲ τὰ ἀνωτέρω θέματα ἀνέπτυξαν ἐνώπιον τοῦ ἀκροατηρίου ὁ ἐλλογ/τος ἀδ. Ζήσης Τσιότρας, θεολόγος-ἐκπαιδευτικός, τὴν πρώτη, καὶ ὁ Αἰδ. Πρωτ. π. Νικόλαος Δημαρᾶς, τὴν δεύτερη, ὁ ὁποῖος ἦταν καὶ Παρουσιαστὴς τῆς ὅλης ἐπιτυχοῦς Ἐκδηλώσεως.

 

ekdilosi patra 2018 2ekdilosi patra 2018 3

 

Στὴν Ἐκδήλωση εἶχε προσκληθεῖ καὶ ἡ ἀδελφὴ Βασιλικὴ Πλεξίδα, ἀρχιλοχίας, γιὰ νὰ ἐξιστορήσει τὴν θαυμαστὴ σωτηρία της μέσῳ τῆς Παναγίας Ἀκρωτηριανῆς ἀπὸ τὴν πτώση τοῦ στρατιωτικοῦ ἑλικοπτέρου, στὸ ὁποῖο ὑπηρετοῦσε, ἀλλὰ λόγῳ ἀσθένειας τελικὰ δὲν κατόρθωσε νὰ παρευρεθεῖ. Ὡστόσο, προεβλήθη βίντεο ἀπὸ τὴν Ὁμιλία της στοὺς Νέους τῆς Ἐκκλησίας μας τὸν Ὀκτώβριο τοῦ περασμένου ἔτους καὶ σχετικὸ ἀπόσπασμα ἀπὸ τὰ δελτία εἰδήσεων καὶ ὅλοι δόξασαν τὸν Θεὸ καὶ εὐχαρίστησαν τὴν Παναγία μας γιὰ τὸ μεγάλο αὐτὸ θαῦμα.

Τὴν Ἐκδήλωση πλαισίωσε Βυζαντινὴ Χορωδία, ἀποτελούμενη ἀπὸ τοὺς Λουκᾶ Καραγκούνη, Δημήτριο Λούκα, Παναγιώτη Κακαβά, Κωνσταντῖνο Κακαβὰ καὶ Κωνσταντῖνο Πάνο, τὴν ὁποία διηύθυνε μὲ ἐπιτυχία ὁ ἐλλογιμώτατος ἀδελφός μας Παναγιώτης Χαμπεσής, μὲ ἀπόδοση ἐπικαίρων ὕμνων.

ekdilosi patra 2018 4