Νέα

Ἐγκαίνια Ναοῦ στὴν Καλαμάτα

ΤΗΝ Κυριακή, 5/18.9.2016, τελέσθηκαν τὰ Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παναγίας Γιάτρισσας στὸ Ἀσπρόχωμα Καλαμάτας (θέσις Λιόφυτα, ὄπισθεν Καρέλια), ὁ ὁποῖος ἀνηγέρθη ἀπὸ τὸν μακαριστὸ Μεσσήνιο Σεβ. Ἐπίσκοπο Σύδνεϋ Αὐστραλίας κυρὸ Χρυσόστομο (Ἀλεμάγκο, +2010) καὶ ἀποτελεῖ Μετόχιο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς.

engainia9

Ἀφ’ ἑσπέρας, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης ἔκανε τὴν προετοιμασία τῶν ἱερῶν Μαρτυρικῶν Λειψάνων σὲ Διασκάριο ἐπὶ τῆς ἁγίας Τραπέζης καὶ ἐν συνεχείᾳ χοροστάτησε στὸν ἀναστάσιμο Ἑσπερινό.

engainia10

Τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς προεξῆρχε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος, ὁ ὁποῖος τέλεσε καὶ τὰ Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μὲ κάθε ἱεροπρέπεια, σύμφωνα μὲ τὴν ἐκκλησιαστικὴ τάξι. Ἔλαβαν ἐπίσης μέρος ὁ Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὁ Ἀρχιμ. π. Χριστόδουλος Καραΐσκος, ὁ Ἱερομ. π. Διονύσιος Ντανάσος, ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ Αἰδ. π. Δημήτριος Παλιάκος καὶ ὁ χειροτονηθεὶς προσφάτως  Ἱεροδιάκονος τοῦ Μακαριωτάτου π. Ἀχίλλειος.

engainia12

Μετὰ τὴν ὁλοκλήρωσι τῆς λαμπρᾶς τελετῆς, ἐπακολούθησε ἡ Θεία Λειτουργία ἀπὸ τὸν Μακαριώτατο κ. Καλλίνικο καὶ τοὺς συλλειτουργούς του. Θεῖο Κήρυγμα ἐκφώνησε ὁ Θεοφ. Γαρδικίου. Παρέστη μεγάλο πλῆθος εὐσεβῶν, πολλοὶ ἐκ τῶν ὁποίων ἀπὸ τὴν περιοχή, ὅπως καὶ ἀπὸ τὴν Ἀθήνα, συμμετεῖχαν στὴν Θεία Εὐχαριστία.

engainia2

Μετὰ καὶ τὴν τέλεσι πρὸ τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀρτοκλασίας, διενεμήθη τὸ Ἀντίδωρο.

engainia3

Οἱ ἱερὲς Ἀκολουθίες ὁλοκληρώθηκαν περὶ τὴν 1ην μεταμεσημβρινήν, ἀλλὰ ἡ διάχυτος εὐλογία ἀπεδίωξε τὸν κόπο ἀπὸ τὴν καθυστέρησι.

engainia13

Ἀκολούθως, παρετέθη τράπεζα στὴν Αἴθουσα τοῦ Ναοῦ γιὰ τοὺς Κληρικοὺς καὶ τοὺς ἐκ μακρὰν ἐλθόντας πιστούς, ἐνῶ Χορωδία νέων ἀπὸ τὴν «Ἑλληνορθόδοξη Κληρονομιὰ» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς ἀπέδωσε ἐπιτυχῶς χαρμόσυνα ἄσματα τῆς δημοτικῆς μας παραδόσεως.

 engainia14