Νέα

Βἰντεο- φωτογραφίαι Θεοφανείων

          Στὰ βίντεο τοῦ Ἰστοτόπου μας προσετέθησαν οἱ σύνδεσμοι πρὸς τὰ βίντεο τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν Θεοφανείων εἰς τὸν Κεντρικόν Λιμένα Πειραιῶς (εἰς 3 μέρη) καὶ πρὸς τὸ βίντεο τῆς ἀντιστοίχου τελετῆς εἰς Νέαν Ὑόρκην. Οἱ σύνδεσμοι τίθενται καὶ ἀκολούθως ὁμοῦ μετὰ τῶν συνδέσμων πρὸς τὰς σχετικάς συλλογάς φωτογραφιῶν. Εἰς τὸ τέλος τίθενται δύο φωτογραφίαι ἐκ τῆς τελετῆς τῆς καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τὸν λιμένα τῆς Χαλκίδος ὑπό τοῦ σχεδόν αἰωνοβίου (96 ἐτῶν) Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Εὐρίπου καὶ Εὐβοίας κ. Ἰουστίνου.


Ἑορτασμός Θεοφανείων εἰς Κεντρικόν Λιμένα Πειραιῶς.


Βίντεο: [Μέρος Α], [Μέρος Β], [Μέρος Γ]


Φωτογραφίαι [ΕΔΩ]

 Ἑορτασμός Θεοφανείων εἰς Νέαν Ὑόρκην


Βίντεο: [ΕΔΩ]


Φωτογραφίαι [ΕΔΩ]

 Φωτογραφίαι ἐκ τῆς τελετῆς τῆς καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τὸν λιμένα τῆς Χαλκίδος

 

Chalkis1

 

 

Chalkis