Νέα

Βάπτισις προσηλύτου στὴν Τσεχία

ΤΗΝ παραμονὴ τῆς μεγάλης Ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων τοῦ παρελθόντος ἔτους (2014), σύμφωνα μὲ τὸ ἐκκλησιαστικὸ ἡμερολόγιο, βαπτίσθηκε στὸν Ἱερὸ Ναό μας τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου (Μαξίμοβιτς) στὸ Γιεζντοβίτσε τοῦ Τρὲστ στὴν Τσεχία, ἕδρα τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Μοραβίας, ὁ ἀπὸ διετίας Κατηχούμενος Λιοῦμπος (Ἀγάπιος) Παύλιτσεκ.

 

krest lubos pavlicek

 

Τὴν Βάπτισι ἐτέλεσε ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ καὶ Πνευματικὸς πατέρας τοῦ Νεοφωτίστου Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερος Ἱερεμίας Τβὰκ καὶ Άνάδοχος παρέστη ὁ ἀδ. Πέτρος Μαρτακίδης. Παρέστησαν 20 περίπου Ὀρθόδοξοι πιστοί μας, γιὰ νὰ προσευχηθοῦν ὑπὲρ στερεώσεως τοῦ φωτισθέντος Ἀδελφοῦ.


Νεοφώτιστος ἀδ. Ἀγάπιος εἶναι στὸ ἐπάγγελμα φωτογράφος καὶ εἶχε ἐπισκεφθῆ τὸν Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τὸ 2011, ὡς ἀπεσταλμένος εἰδησεογραφικοῦ Πρακτορείου, γιὰ νὰ βγάλη φωτογραφίες. Τόσο ὅμως ἐντυπωσιάσθηκε ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Λατρεία, ὥστε ἄρχισε νὰ ἐπισκέπτεται τὸν Ναὸ καὶ ἐν τέλει, χάριτι θείᾳ, ἐζήτησε νὰ συγκαταλεχθῆ στοὺς Κατηχουμένους.


Τὴν Ἄνοιξι τοῦ πρελθόντος ἔτους ἐπισκέφθηκε τὴν Ἱερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ίουστίνης στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, ὅπου καὶ ἔλαβε τὴν ἀπόφασι νὰ προχωρήση στὸ ἅγιο Βάπτισμα.


Κατόπιν δὲ προσεκτικῆς πνευματικῆς καὶ κατηχητικῆς προετοιμασίας, ἡ ἀπόφασίς του πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στὴν Τσεχία καὶ εἴθε ὁ Κύριός μας νὰ τὸν ἀξιώση τῆς χαρᾶς τῶν ἐκλεκτῶν στὴν Βασιλεία Του!