Νέα

Βαπτίσεις ἐνηλίκων στὴν Σλοβακία

Τὸ Σάββατο, 1/14-10-2017, τελέσθηκαν οἱ Βαπτίσεις ὀκτὼ ἐνηλίκων ἀνθρώπων στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Βασιλομάρτυρος Ροστισλάβου στὸ Μιχαλάνυ τῆς Σλοβακίας, μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Τοποτηρητοῦ τῆς Ἐπισκοπῆς Μοραβίας τῆς Ἐκκλησίας μας Θεοφ. Ἐπισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος.

BaptSlov1

Κατόπιν ἀρκετῆς προετοιμασίας γιὰ τὴν εἴσοδό τους στὴν Ὀρθοδοξία, τὶς Βαπτίσεις τῶν πρώην Παπικῶν τέλεσε ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ Αἰδ. π. Βλαδίμηρος Μοχορίτα, ὁ ὁποῖος εἶναι καὶ ὁ Πνευματικὸς πατέρας τῶν νεοφωτίστων.

BaptSlov2

Συγκεκριμένα, τὸ ἅγιο Βάπτισμα δέχθηκαν ὁ ἀδελφὸς Βενέδικτος ἀπὸ τὴν Πολωνία, καὶ μία πολύτεκνη οἰκογένεια ἀπὸ τὴν πόλη Ζιλίνα τῆς Σλοβακίας: ὁ Βιτάλιος καὶ ἡ Κυριακή, στοὺς ὁποίους τελέσθηκε ἐν συνεχείᾳ καὶ τὸ Μυστήριο τοῦ Γάμου, καὶ τὰ τέκνα τους Γεώργιος, Ζντένκα, Περπέτουα, Τερεντία καὶ Μαρία.

BaptSlov3

Οἱ συμμετέχοντες στὰ Μυστήρια καὶ οἱ παρόντες αἰσθάνθηκαν τὴν ἰδαίτερη χάρη τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία εἴθε νὰ στερεώνει τοὺς Ἀδελφούς μας στὴν ὀρθὴ πίστη καὶ στὸ ὀρθὸ βίο!

BaptSlov4