Νέα

Ἀρχιερατικὸν συλλείτουργον καὶ Λιτανεία

vaiwn


Ἡ Κυριακὴ τῶν Βαῖων ἑορτάζεται μετ’ ἐξεχούσης λαμπρότητος εἰς τὸν Ἱερὸν Καθεδρικὸν Ναὸν Ἁγίου Νικολάου Ἀχαρνῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας, διότι κατὰ τὸ ἐπικρατῆσαν, κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη, ἔθος ἐπακολουθεῖ λιτάνευσις τῆς Εἰκόνος τῆς ἑορτῆς εἰς τὰ ὁδοὺς τῆς πόλεως τῶν Ἀχαρνῶν τῇ συμμετοχῇ μεγάλου πλήθους πιστῶν. Ἐφέτος ὁμοῦ μετὰ τοῦ ἐπιχωρίου Ἀρχιερέως Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Χρυσοστόμου συμμετεῖχε καὶ ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὅστις ἐκήρυξεν καὶ τὸν θεῖον λόγον.

vaiwn1


[Βλ. περισσότερα ΕΔΩ]