Νέα

Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στὸ Παρίσι

Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, ἀφοῦ τέλεσε στὸ Λονδῖνο τὴν Ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, μετέβη στὴν Γαλλία καὶ τὴν Κυριακή, 17/30.8.2015, τέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία στὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Ἀρχιεπισκόπου Ἰωάννου Μαξίμοβιτς στὸ Meudon τοῦ Παρισιοῦ.

Paris a

Πρὸ τῆς Θείας Λειτουργίας τελέσθηκε ἡ Βάπτισις τοῦ δούλου τοῦ Θεοῦ Νικολάου, ὁ ὁποῖος εἶχε προετοιμασθῆ μὲ μακροχρόνια Κατήχησι. Παρέστησαν οἱ ὀλίγοι πιστοὶ τῆς ἐκεῖ Κοινότητος τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ ὁποῖοι αὐξάνουν καὶ ἐπιτελοῦνται αὐτὸ τὸν καιρὸ ἔργα διευρύνσεως τοῦ Παρεκκλησίου, ὥστε νὰ ὑπάρχη ἡ δυνατότης μεγαλυτέρας χωρητικότητός του.