Νέα

Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στὶς Σέρρες

ΤΗΝ Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου, 26.1/8.2.2015, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης λειτούργησε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου στὶς Σέρρες, μὲ τὸν Ἐφημέριο Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Νικόλαο Μαντιό.

serres


κεῖ εἶχε μεταβῆ ἤδη ἀπὸ τὸ ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, μετὰ τὴν ἑόρτια πολυαρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στὴν Καβάλα, ἐπὶ τοῖς ὀνομαστηρίοις τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγορίου, Τοποτηρητοῦ τῆς Μητροπόλεως Σερρῶν, Ἀν. Μακεδονίας καὶ Θράκης τῆς Ἐκκλησίας μας, μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Θεοφ. Τοποτηρητοῦ, καὶ εἶχε διαμείνει στὸν Οἶκο τῆς Ἁγίας Ταβιθᾶς, ὅπου καὶ τὸ Ἐπισκοπεῖο, πλησίον τοῦ ἱστορικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου.


Μετὰ τὴν Ἀπόλυσι τῆς Θ. Λειτουργίας καὶ πρὸ τοῦ Δι’ εὐχῶν, ὁ Θεοφ. κ. Κλήμης ἐξεφώνησε Ὁμιλία περὶ τῆς Ἀποστασίας ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Πίστι, ὡς μορφὴ Ἀσωτίας, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν διαφόρων μορφῶν ἀσωτίας τοῦ νοῦ, τῆς καρδιᾶς, τῶν λόγων καὶ τῶν ἔργων, οἱ ὁποῖες πλήττουν σὲ κάποιο βαθμὸ ὅλους μας, τονίσας τὴν ἀνάγκη τῆς ταπεινώσεως, ἀληθινῆς μετανοίας, σταθερότητος καὶ ἀγάπης, πρὸς ἀποκατάστασίν μας στὴν εὔσπλαγχνη Ἀγκάλη τοῦ Φιλανθρώπου Πατρός.


Μετὰ τὴν Θ. Λειτουργία, ἔγινε Σύναξι τοῦ ἐπισκέπτου Ἐπισκόπου μὲ πιστοὺς τῆς Ἐνορίας σὲ παρακείμενη Αἴθουσα τοῦ Ναοῦ, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ὁποίας ἀναφέρθηκαν διάφορα πνευματικὰ θέματα καὶ ἀπαντήθηκαν ἐνδιαφέροντα ἐρωτήματα πιστῶν.