Νέα

Ἀρχιερατικὴ Θ. Λειτουργία στὴν Στυλίδα

ΤΗΝ Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων τῶν Ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων, 13/26.7.2015, μὲ τὴν ἄδεια καὶ προτροπὴ τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Μαραθῶνος κ. Φωτίου, Τοποτηρητοῦ τῆς Ἐπαρχίας Φθιώτιδος τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης τέλεσε τὴν Θ. Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὴν Στυλίδα, μετὰ τοῦ Ἐφημερίου Αὐτοῦ Ἱερομ. π. Σπυρίδωνος Γιαννόπουλου.

Πρὸ τῆς Ἀπολύσεως, ἐψάλη κατ’ ἐξαίρεσιν τὸ 40νθήμερο Μνημόσυνο τῆς δούλης τοῦ Θεοῦ Ἐλισάβετ, ἡ ὁποία ἐκοιμήθη πλήρης ἡμερῶν, Ἀγωνίστρια στὸν ἱερὸ Ἀγῶνα τοῦ Πατρίου στὴν περιοχὴ καὶ τὴν Ἐνορία ἀνέκαθεν.

stylis


Πρὸ τοῦ Δι΄ εὐχῶν, ὁ Θεοφιλ. Γαρδικίου ἐξεφώνησε Ὁμιλία περὶ τοῦ θείου Φωτὸς τῆς Χάριτος, τὸ ὁποῖο πρέπει νὰ ἀπαπαύεται ἐντὸς ἡμῶν ἐν Ἀληθείᾳ καὶ Ἀγάπῃ, γιὰ νὰ ὁμολογοῦμε καὶ νὰ ζοῦμε θεάρεστα, ὅπως ἔπραξαν οἱ ἑορταζόμενοι Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, τονίσας ὅτι Αὐτοὺς ἀκολουθεῖ ἡ Γνησία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας ἀπαρνουμένη τὴν σύγχρονη αἵρεσι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, στὴν ὁποίαν συμμετέχουν ἐνεργῶς οἱ ἡγέτες τῆς λεγομένης ἐπισήμου ὀρθοδοξίας, πρὸς κατάκρισιν αὐτῶν καὶ ὅσων τοὺς ἀκολουθοῦν.