Νέα

Ἀρχιερατικὴ Ἐπίσκεψις στὴν Λάρισα

ΤΟ Σάββατο, 14/27.12.2014, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Χριστιανικοῦ Συλλόγου Νέων «Ὁ Ἅγιος Γεδεὼν Τυρνάβου», καὶ εὐγενοῦς παροχῆς εὐλογίας ἀπὸ τὸν οἰκεῖο Ἱεράρχη Σεβ. Μητροπολίτη Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Ἀθανάσιο, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης μετέβη στὴν Λάρισα, γιὰ μία πνευματικὴ Σύναξι.

EpiskepsiLarisaDek14


πὶ τῇ ἀφίξει του, τὸ ἀπόγευμα, ἐπισκέφθηκε τὸν ἀνεγειρόμενο Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, ὁ ὁποῖος προσωρινὰ στεγάζεται στὸ ἰσόγειο τῆς οἰκοδομῆς, ὅπου εἶχε σύντομη ἀδελφικὴ συνάντησι μὲ τὸν Σεβ. κ. Ἀθανάσιο.

EpiskepsiLarisaDek14a


Κατόπιν, μετέβη στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων, ὅπου χοροστάτησε στὸν ἀναστάσιμο Ἑσπερινό, τὸν ὁποῖον ἐτέλεσε ὁ ἀγαθὸς λευΐτης Πρωτοπρ. π. Βασίλειος Ἀθανάτος.

EpiskepsiLarisaDek14b


ν συνεχείᾳ, ἐντὸς τοῦ Ναοῦ, πραγματοποιήθηκε Σύναξις πνευματικὴ ἐνώπιον ἀρκετοῦ πλήθους πιστῶν, καθὼς καί τινων ἀπὸ τὸν τοπικό μας Κλῆρο. Ὁ Θεοφ. Γαρδικίου ἀνέπτυξε ἐπιγραμματικὰ τὸ θέμα ποὺ τοῦ εἶχε ἀνατεθῆ πρὸ πολλοῦ καιροῦ ἀπὸ τὸν Σύλλογο, ἤτοι περὶ Ἐκκλησίας, τὸ ὁποῖο διεξῆλθε μὲ ἐνάργεια καὶ παραστατικότητα. Ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ, ἀναφέρθηκε σύντομα καὶ στὴν σχέσι Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας, ὡς καὶ στὸ θέμα τοῦ νέου νομοσχεδίου περὶ Θρησκευτικῶν καὶ Ἐκκλησιαστικῶν Νομικῶν Προσώπων. κολούθως, ἐτέθησαν ἐρωτήματα ἀπὸ τοὺς παρισταμένους, τὰ ὁποῖα ἀπαντήθηκαν ἐπισταμένως. Ἡ γενικὴ ἐντύπωσις ἦταν, ὅτι ἐπρόκειτο περὶ ἐποικοδομητικῆς Συνάξεως.

EpiskepsiLarisaDek14c


Θεοφ. κ. Κλήμης φιλοξενήθηκε σὲ οἰκία πιστῶν, στὴν Γιάννουλη Λαρίσης. Τὸ πρωΐ τῆς Κυριακῆς, 15/28 Δεκ., ὁ Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμης ἐλειτούργησε στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων Λαρίσης μετὰ τοῦ π. Βασιλείου. Παρέστη μεγάλο πλῆθος πιστῶν καὶ ἐκοινώνησαν κυρίως παιδιὰ Ἐνοριτῶν. Στὸ κήρυγμά του, ὁ λειτουργὸς Ἐπίσκοπος ἀνέλυσε τὴν Παραβολὴ τοῦ Δείπνου (Λουκ. ιδ’ 16-24) τοῦ εὐαγγελικοῦ ἀναγνώσματος τῆς Κυριακῆς.

EpiskepsiLarisaDek14d


Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας, ἀκολούθησε συνάντησις μὲ τὴν Γερόντισσα Παρασκευή, Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Παρασκευῆς πλησίον τῆς Λαρίσης, ἡ ὁποία ὅμως διαμένει μὲ κάποιες Ἀδελφὲς στὸν Μετοχιακὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων στὴν Λάρισα, ἤδη ἀσθενοῦσα καὶ σὲ μεγάλη πλέον ἡλικία, ἀλλὰ πλήρης ἀγάπης καὶ χάριτος.

EpiskepsiLarisaDek14e


Μετὰ τὴν μεσημβρινὴ τράπεζα σὲ οἰκία πιστοῦ, ὁ Θεοφ. Γαρδικίου μετέβη στὸν Ἅγιο Κωνσταντῖνο, χωρίο στὸ ὁδικὸ δίκτυο πρὸς τὰ Φάρσαλα, ὅπου ἐπισκέφθηκε τὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσου καὶ τὴν νεόδμητη Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, παραπλεύρως τῆς ὁμωνύμου ὑφισταμένης παλαιᾶς, ἄνευ Ἀδελφότητος ἐπὶ τοῦ παρόντος, καὶ εἶχε ἐποικοδομητικὴ συνάντησι μὲ τὸν σεβαστὸ Πρωτοπρ. π. Γεώργιο Κεπάπογλου, ἐκ τῶν παλαιῶν Κληρικῶν τοῦ ἱ. Ἀγῶνος.