Νέα

Ἀρχιερατικὴ ἐπίσκεψις εἰς Αὐστραλίαν


Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος κ. Φώτιος,τῇ ἀδείᾳ τοῦ Τοποτηρητοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σύδνεϋ Αὐστραλίας, Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου, μετέβη εἰς τὴν μακρυνὴν ταύτην χώραν δι’ Ἀρχιερατικὴν ἐπίσκεψιν καὶ ἐξυπηρέτησιν τῶν ἐκεῖ ἐνοριῶν.


Τὴν Παρασκευὴν 28-2/13-3-2015 ἐτέλεσε τὴν ἀκολουθίαν τῶν Γ΄ χαιρετισμῶν καὶ τὸ Σάββατον 1/14-3-2015 τὴν Θ. Λειτουργίαν εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίας Μαρίνης, Δουβλίνου Ἀδελαΐδος.
Τὴν Κυριακὴν τῆς Σταυροπροσκυνήσεως 2/15-3-2015 προέστη εἰς τὴν Θ. Λειτουργίαν τοῦ ἑορτάζοντος Ἱεροῦ Ναοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς Μελβούρνην τῆς Ἀγγλοφώνου Ἱεραποστολῆς, συλλειτουργοῦντος τοῦ Πανοσιωτάτου Ἱερομονάχου π. Ραφαῆλ Ρόσσι.

 

melbourne2015c

Τὰς ἀκολουθίας τῶν Χαιρετισμῶν Δ΄ και Ε΄ χαιρετισμῶν ἐτέλεσεν εις τὸν Ἱερὸν Ναὸν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μελβούρνης, ὅπου προέστη τῆς Θ. Λειτουργίας τὴν Κυριακὴν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος 9/22-3-2015, συλλειτουργούντων τῶν Αἱδεσιμωτάτου Πρεσβυτέρου π. Στυλιανοῦ Παπαδοπούλου καὶ τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Ἰωάννου Ψαρρῆ καὶ κατὰ τὴν τὴν Κυριακὴν τῆς Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἱγυπτίας 16/29-3-2015, ἐλειτούργησεν εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου Μελβούρνης, ὁμοῦ μετὰ τοῦ Πανοσιωτάτου Ἱερομονάχου π. Ἰωάννου Σμέλιτς (τῆς Ρ.Ο.Ε.Δ.) καὶ τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Ἰωάννου Ψάρρῆ.

melbourne2015a

Παρίστατο συμπροσευχόμενος καὶ ὁ πολιός Πρωτοπρεσβύτερος π. Σωτήριος Χαραλάμπους. Μετὰ τὸ πέρας τῆς λειτουργίας ἐτελέσθη τρισάγιον ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τῆς ἐκδημησάσης Εὐαγγελίας Παυλίδου, Πρεσβυτέρας τοῦ Αἱδεσιμωτάτου Πρεσβυτέρου π. Παναγιώτου Παυλίδη, ὅστις ἔχει βοηθήσει πολὺ τὸ ἔργον τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου Μελβούρνης.

melbourne2015b