Νέα

Ἀρχιερατικὲς Λειτουργίες στὴν Δράμα καὶ στὰ Κύμηνα Θεσσαλονίκης

ΤΗΝ Κυριακή, 29.6/12.7.2015, τῶν Ἁγίων Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, μὲ τὴν ἄδεια τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Φιλίππων κ. Ἀμβροσίου, λειτούργησε στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν στὴν γενέτειρά του πόλη τῆς Δράμας.

Drama

Στὴν Θεία Λειτουργία, στὴν ὁποίαν συμμετεῖχε μεγάλο πλῆθος Ὀρθοδόξων πιστῶν τῆς περιοχῆς, ἔλαβε μέρος καὶ ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ Ἀρχιμ. π. Ἰγνάτιος Σοφιάδης. Ἔψαλαν ἑόρτια οἱ Ἱεροψάλτες τοῦ Ναοῦ.


Θεοφ. κ. Κλήμης ἐκφώνησε δυναμικὴ ἑόρτια Ὁμιλία ἐπὶ τοῦ Ἀποστολικοῦ, «ἀρκεῖ σοι ἡ Χάρις μου· ἡ γὰρ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται», ἀναφερθεὶς εἰδικῶς στὸν φωτιστὴ τῆς Μακεδονίας, τῆς Ἑλλάδος ἐν γένει, καὶ τῆς Εὐρώπης, Ἀπόστολο Παῦλο.

Kymhna1


Τὴν Δευτέρα, 30.6/13.7.2015, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης λειτούργησε στὸν πανηγυρίζοντα ἱστορικὸ μετοχιακὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων στὰ Κύμηνα Θεσσαλονίκης.

λαβαν μέρος ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ Ἀρχιμ. π. Γλυκέριος, ὁ Ἀρχιμ. π. Ἀθανάσιος ἀπὸ τὸ Ἀγρίνιο, οἱ Αἰδεσιμ. π. Ἰωάννης Γιαγκόζογλου ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη, π. Βιτάλιος Ἁλμανίδης καὶ π. Ἐλευθέριος Καρασαββίδης ἀπὸ τὴν Κατερίνη, π. Γρηγόριος Πρυνιᾶς ἀπὸ τὴν Θέρμη Θεσσαλονίκης, π. Νικόλαος Ματσούλιας ἀπὸ τὴν Πτολεμαΐδα καὶ ὁ ἐκ Γαλλίας παρεπιδημῶν π. Γεώργιος Μανταρόπουλος. Ἐπίσης, παρέστη συμπροσευχόμενος καὶ ὁ γηραιὸς π. Ὀνούφριος Ἀβραμίδης ἀπὸ τὴν Κατερίνη.

Kymhna2

Παρέστη μέγα πλῆθος πιστῶν ἀπὸ τὴν περιοχή, ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη καὶ ἀπὸ ἄλλα μέρη, καὶ ἐπικράτησε πνεῦμα ἑνωτικό, ἀγάπης καὶ συμπνοίας. Χορὸς Ἱεροψαλτῶν μας ἀπέδωσε πανηγυρικὰ τοὺς λειτουργικοὺς ὕμνους.


Στὴν παραμυθητικὴ Ὁμιλία του ὁ Θεοφ. Γαρδικίου ἀνεφέρθη στὴν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ποὺ ἔλαβαν οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι, ὥστε νὰ μεταστρέψουν τὸν κόσμο τῆς ἁμαρτίας στὴν Θεογνωσία, καὶ στὴν Ἀποστολικότητα τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία δὲν ἐπιδέχεται παραφθορά, ὁδηγοῦσα στὴν αἵρεση, ἀλλὰ σώζει ὅσους τὴν ἀποδέχονται ἐξ ὁλοκλήρου καὶ προσπαθοῦν μὲ ταπείνωση νὰ τηρήσουν τὸ θεῖο Θέλημα ἐν παντί.