Νέα

Ἀρχιερατικὲς Ἐπισκέψεις στὴν Σαρδινία, Ἀγγλία καὶ Ἰταλία

ΤΗΝ Κυριακὴ τῆς Σαμαρείτιδος, 27.4/10.5.2015, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, τῇ ἀδείᾳ τοῦ ἀσθενοῦντος Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Νόρα κ. Μιχαήλ, τέλεσε τὰ Θυρανοίξια καὶ τὴν πρώτη Θεία Λειτουργία στὸν νεόδμητο Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου, τοῦ ὁμωνύμου Ἡσυχαστηρίου πλησίον τῆς πόλεως Μαρρούμπιο τῆς νήσου Σαρδινίας, μαζὶ μὲ τὸν Κτήτορα Αὐτοῦ Ἀρχιμ. π. Ἀντώνιο Πομπιάνου. 

sard1

Ναός, ἐντυπωσιακὸς καὶ εὐμεγέθης, βυζαντινοῦ ρυθμοῦ, θὰ ἀποτελῆ κόσμημα γιὰ τὴν περιοχὴ καὶ μαρτυρία Ὀρθοδοξίας στὴν ὡραία νῆσο τῆς Σαρδινίας, ἡ ὁποία ἀποτελοῦσε ἄλλοτε φυτώριο ἁγιότητος καὶ ὀχυρὸ Ὀρθοδοξίας, πρὶν ἀπὸ τὴν βίαιη ἐκρρίζωσι Αὐτῆς ἀπὸ τοὺς Παπικοὺς περὶ τὰ τέλη τοῦ ΙΑ’ αἰῶνος.

sard2

ΤΗΝ Κυριακὴ τοῦ Τυφλοῦ, 4/17.5.2015, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος μετέβη στὴν Ἀγγλία καὶ λειτούργησε στὴν Ἱερὰ Ἀνδρώα Μονὴ τοῦ Ἁγίου Βασιλομάρτυρος Ἐδουάρδου στὸ Μπρούκγουντ, μετὰ τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Σουτσάβας κ. Σωφρονίου τῆς Ἀδελφῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας, τῇ συμμετοχῇ τοῦ τοπικοῦ Κλήρου, ἤτοι τεσσάρων Ἱερέων καὶ ἑνὸς Ἱεροδιακόνου, ὡς καὶ ἑνὸς Διακόνου ἐκ Ρουμανίας. Ὁ λόγος τῆς ἑορταστικῆς αὐτῆς Συνάξεως ὀφείλετο σὲ πρωτοβουλία τῆς Ἀδελφότητος τῆς Μονῆς πρὸς τιμὴν τοῦ Γέροντος Αὐτῆς Ἀρχιμ. π. Ἀλεξίου, ἐπὶ τῇ 40ῇ Ἐπετείῳ τῆς Ἱερωσύνης του, τὴν ὁποίαν ἔλαβε ἀπὸ τὰς τιμίας χεῖρας τοῦ Ἁγίου Μητροπολίτου Φιλαρέτου (+1985) τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς.


Παρέστησαν ἑκατοντάδες Ὀρθόδοξοι πιστοὶ διαφόρων ἐθνοτήτων, οἱ ὁποῖοι συμμετεῖχαν μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία καὶ σὲ ἑόρτια τράπεζα σὲ εὐρύχωρη αἴθουσα τοῦ πλησιεστέρου χωρίου, ἐφ’ ὅσον οἱ χῶροι τῆς Μονῆς δὲν ἐπαρκοῦσαν γιὰ τὸ πλῆθος τῶν προσκυνητῶν.


Θεοφιλ. Μεθώνης λειτούργησε ἐπίσης τὴν Πέμπτη τῆς Ἀναλήψεως στὴν Ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὸ Λονδῖνο, ὅπου ἦλθε σὲ ἐπικοινωνία μὲ τὴν Ἀδελφότητα Αὐτῆς καὶ πολλοὺς ἐκ τῶν προσκυνητῶν, κυρίως ρουμανικῆς καταγωγῆς.

sard3

ΤΗΝ Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων, 11/24.5.2015, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Καθηγουμένου Ἀρχιμ. π. Δαυῒδ καὶ ἀδείας τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Λούνης κ. Σιλουανοῦ, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος μετέβη καὶ λειτούργησε στὴν νεόδμητη Ἱερὰ Ἀνδρώα Μονὴ τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ στὸ Λοάτζολο, στὴν περιοχὴ Ἄστι τοῦ Πιεντμόντε τῆς Ἰταλίας.


Οἱ 10 Πατέρες τῆς Μονῆς, προερχόμενοι ἀπὸ τὴν Ρωσία, ὑποδέχθηκαν μὲ χαρὰ τὸν ἐπισκέπτη Ἐπίσκοπο, μετὰ τοῦ ὁποίου διατηροῦν πνευματικὸ σύνδεσμο ἀπὸ παλαιά.


Λόγῳ τῆς στενότητος τοῦ προσωρινοῦ Παρεκκλησίου τῆς Μονῆς τοῦ Ὁσίου Σεργίου τοῦ Ράδονεζ, ὁ Θεοφ. Μεθώνης λειτούργησε μὲ ἕναν μόνο ἐκ τῶν τριῶν Ἱερομονάχων τῆς Μονῆς καὶ ἕναν ἐκ τῶν δύο Ἱεροδιακόνων. Χρησιμοποιήθηκαν ἡ σλαβονικὴ καὶ ἰταλικὴ γλῶσσα.


Θεοφιλ. Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος πρὸ τῆς ἀναχωρήσεώς του ἀπὸ τὴν Βόρειο Ἰταλία προσεκύνησε τὴν γνωστὴ Σινδόνη τοῦ Τορίνο, ἡ ὁποία ἐξετίθετο πρὸς προσκύνησιν τὶς ἡμέρες ἐκεῖνες, ὅπως καὶ τὸ Λείψανο τοῦ Προστάτου του Ἁγίου Ἀμβροσίου Μεδιολάνων στὴν ὁμώνυμη Βασιλικὴ στὸ Μιλάνο.