Νέα

Χειμερινὴ Ποιμαντικὴ Διακονία στὴν Σουηδία

Στὰ πρόθυρα τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς (16η-21η Φεβρουαρίου 2024 ἐκ. ἡμ.),  ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς πραγματοποίησε, μὲ τὶς εὐχὲς τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας κ. Καλλινίκου καὶ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, τὴν τακτικὴ Χειμερινή του Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψι στὸ Μικρὸ Ποίμνιο τῆς Ἐκκλησίας μας στὴν Σουηδία, ὡς Τοποτηρητής.
souidia1
 
Τὴν προηγούμενη ἑβδομάδα, μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Φωτίου καὶ τοῦ Σεβασμ. Τοποτηρητοῦ,  ὁ ἀραβόφωνος π. Γεώργιος Σάλα Μπουχάους (Shahla Buhaous),  Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Τιμίου Προδρόμου στὸν Βόλο, εἶχε μεταβεῖ στὴν Στοκχόλμη, προκειμένου νὰ συναντήση καὶ κατηχήση μία ὁμάδα πιστῶν, προερχομένων ἐκ τοῦ πατριαρχείου Ἀντιοχείας, οἱ ὁποῖοι ἀπεφάσισαν νὰ προσχωρήσουν στὴν Γνησία Ὀρθοδοξία. Τὴν Κυριακὴ τοῦ Τελώνου καὶ Φαρισαίου ἔγιναν δεκτοὶ στὴν Ἐκκλησία μας καὶ συμμετεῖχαν στὸ ἱερατικὸ Συλλείτουργο τῶν π. Ἀνδρέου Ὄκερστρομ (Åkerström), π. Στεφάνους Γιάρπενμπεργκ (Jarpenberg) καὶ π. Γεωργίου Σάλα Μπουχάους (Shahla Buhaous).
souidia2
 
 
souidia3
 
Τὸ πρόγραµµα τοῦ Σεβασµιωτάτου Τοποτηρητοῦ περιελάµβανε Θεῖες Λειτουργίες στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Φιλοθέης στὴν Βίλμπεργκα (Vilberga) (Σάββαρο, 18.2.2024 ἐκ. ἡµ.) καὶ στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης στὴν Στοκχόλμη (Κυριακή, 19.2.2024 ἐκ. ἡμ.). Ἐπραγματοποιήθησαν ἐπίσης Ἱερατικὴ Σύναξις (Δευτέρα, 20.2.2024 ἐκ. ἡµ.), Ἐνοριακὴ Σύναξις (Κυριακή, 19.2.2024 ἐκ. ἡμ.), ἐπισκέψεις σὲ Κοιµητήρια γιὰ τὴν τέλεσι Τρισαγίων (Παρασκευή, 17.2.2024 ἐκ. ἡµ.), ὡς καὶ συναντήσεις καὶ ἐξοµολογήσειςἩ Ποιµαντικὴ αὐτὴ Ἐπίσκεψις ἀπεδείχθη πολὺ ἐλπιδοφόρος γιὰ τοὺς ἐν Σουηδίᾳ Ἀδελφούς µας καὶ τὴν φωτεινὴ µαρτυρία τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας µας στὴν τόσο ἐκκοσμικευμένη ἐκείνη χώρα.
souidia4